Vergaderingen

Op deze pagina vindt u alle informatie over de vergaderingen van Provinciale Staten van de provincie Flevoland, de vergaderdata en documenten.

LIVE VOLGEN

De vergaderingen zijn live te volgen door de livestreams van de vergaderingen te raadplegen via deze link  of door de knop in de balk 'vergadering live meekijken' te gebruiken. Hier kunt tevens de laatste vergaderingen terugkijken.    

BOB-MODEL

Onder  'Hoe vergaderen Provinciale Staten'   vindt u een uitleg over de vergaderstructuur van Provinciale Staten van Flevoland.

ABONNEREN

Altijd op de hoogte zijn van besluitvorming in de provincie Flevoland? Dan kunt u zich abonneren op e-mailnotificaties.

 

 

 

Bestuursorganen

Statencommissie Duurzaamheid

Statencommissie Economie

Seniorenconvent (besloten)

Voorzittersoverleg (besloten)

Voorzittersoverleg (besloten omgeving)

Randstedelijke Rekenkamer

Randstedelijke Rekenkamer (besloten omgeving)

Interne Commissie Initiatiefvoorstel OVP

Begeleidingscommissie Oostvaardersplassen

Begeleidingscommissie Nieuwe Natuur

Begeleidingscommissie OVF