Inwerkprogramma: Integriteit

Inwerkprogramma: Integriteit

  • 11 juni 2019 18:00 tot 20:00
  • locatie: Provinciehuis, Rietkerkzaal
Direct opslaan in uw agenda

U bent als Statenlid, burgerlid en lid van Gedeputeerde Staten van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst Integriteit op 11 juni 2019.
Gezien het belang van het onderwerp rekenen wij op de aanwezigheid van de gehele Staten en alle burgerleden.
Tijdens deze bijeenkomst worden soep en broodjes geserveerd.

Agenda:
18:00-18:10: Opening
18:10-18:45: Presentatie en gesprek metĀ de heer Julien TopalĀ (Bureau Governance & Integrity Nederland)
18:45-19:30: Bespreken casussen in groepen
19:30-19.55: Plenaire bespreking
19:55-20:00: Afsluiting

In de groepen worden dezelfde casussen besproken om zo in de terugkoppeling te leren van elkaars ervaringen. Wij nodigen u van harte uit om uw overwegingen in alle vrijheid met elkaar te delen zodat er een open gesprek ontstaat.

Aanmelden via meepraten.flevoland.nl/formulieren

Aanmelden kan tot donderdag 6 juni 2019

Terug