Commissievergaderingen 13 september 2023

Gepubliceerd op: 12 september 2023 16:09

Woensdag 13 september vergaderen de Statencommissies Ruimte, Natuur en Duurzaamheid en Economie, Mobiliteit en Samenleving.

Wat staat er op de agenda's?

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

We beginnen deze commissie met twee onderwerpen uit het inwerkprogramma voor de nieuwe Statenleden: het introductieprogramma Almere 2.0 en Wonen.
Daarna kunnen de leden van het college de Statenleden informeren over ontwikkelingen rondom de samenwerkingsverbanden. Ook kunnen Statenleden zaken aankaarten op basis van de lijst ingekomen stukken en de stukken van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Na het onderwerp Herziening omgevingsverordening, staan de Jaarstukken van de Omgevingsdienst Gooi- en Vechtstreek (OFGV), de wijziging van de gemeenschappelijke regeling OFGV en het Rekenkameronderzoek Circulaire Economie op de agenda. Als laatste staan de afdoening van de lijst van moties en de lijst toezeggingen op de agenda.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

Ook in de commissie EMS beginnen we met een onderwerp uit het inwerkprogramma: mobiliteit en infrastructuur. Daarna gaan we verder met het economisch programma 2023-2028, participatiebeleid en eigentijds bestuur, het Flevolands energie noodfonds en de samenwerkingsverbanden. Ook hier eindigen we met de afdoening van de lijst van moties en de lijst toezeggingen.

Beide vergaderingen zijn weer live mee te kijken via de website.