Commissievergaderingen 19 januari

Gepubliceerd op: 14 januari 2022 09:01

Het kerstreces is voorbij, tijd om weer aan de slag te gaan! 
Op 19 januari vergaderen de Statencommissies voor de tweede keer dit jaar weer, digitaal via Pexip.

Integrale beeldvormende sessie

We beginnen om 15.30 uur met de Integrale beeldvormende sessie. De commissies gaan het samen hebben over de Omgevingswet: lijst van gevallen van Provinciaal belang.

Aansluitend, vanaf 17.00 uur, vinden de beeldvormende sessies van de commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) en de commissie Economie. Mobiliteit en Samenleving (EMS) plaats.
Omdat de agenda's van deze beeldvormende sessies erg vol zijn, zullen de beeldvormende sessies na de dinerpauze verdergaan. Dit betekent dat de Statencommissies van die avond niet doorgaan.

Beeldvormende sessie RND

Tijdens de beeldvormende sessie RND krijgen de Statenleden een technische briefing over datacentra en de vergunningen. Tijdens deze sessie wordt er informatie gegeven over de wettelijke regels en bevoegdheden (de toestemming om iets te mogen doen) bij het uitgeven van vergunningen en uitleg over de opdracht aan de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV). Ook krijgen de Statenleden uitleg over het vergunningtraject Datacenter Zeewolde.

Het tweede agendapunt gaat over de datacenterstrategie.

Beeldvormende sessie EMS

De beeldvormende sessie EMS zal beginnen met het bespreken van de Rekenkamerbrief over het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de intrekking van de OV-concessie IJssel-Vecht.
Daarna gaan de Statenleden het hebben over de nota Risico en Weerstandsvermogen 2021.

Het laatste agendapunt gaat over toekomstbestendige gezondheidszorg en de bijdrage van de provincie aan de Zorgtafel.

Alle vergaderingen zijn weer live (en achteraf) mee te kijken via onze website.