Commissievergaderingen 24 november 2021

Gepubliceerd op: 24 november 2021 13:30

Voor de Integrale beeldvormende sessie morgen begeven we ons wederom naar de digitale omgeving. Vanaf 14:00 uur vindt u ons dan ook in de digitale vergaderomgeving Pexip.

Uiteraard kunt u ons live volgen: kijk op de website van Provinciale Staten.

Vanaf 15.30 uur vinden de beeldvormende sessie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS) & Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) plaats. Ook weer digitaal.
De sessie RND gaat zeker weten door na het diner, EMS misschien. Dit ligt eraan hoeveel tijd de bespreking van de onderwerpen in beslag neemt.

Waar gaan we het deze week over hebben?
Integrale beeldvormende sessie (14.00 uur):
- Bestuurlijke vernieuwing: participatie(verordening)

Beeldvormende sessie EMS (15.30 uur):
- Museale voorziening Almere
- Fonds voor culturele ontwikkeling
- Startnotitie bestuurlijke vernieuwing en participatie(verordening)
- Definitieve samenwerkingsafspraken MRA

Beeldvormende sessie RND (15.30 uur):
- Omgevingsverordening provincie Flevoland
- Wijziging omgevingsverordening wildbeheer
- MRA verstedelijkingsstrategie versie 3
- Nationaal Park Nieuw Land
- Natuurthermometer Markermeer/IJmeer