Jaarstukken vandaag in commissie behandeld

Gepubliceerd op: 13 mei 2020 08:40

Vandaag worden de jaarstukken in een Integrale Commissie behandeld. De jaarstukken gaan over 2019. Ze bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. Het dagelijks bestuur legt hiermee verantwoording af aan Provinciale Staten. Hoe is het beleid uitgevoerd? Zijn de gestelde doelen gehaald?

Agenda

Er staan vandaag meerdere sessies op de agenda. De commissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid begint om 15:30 uur met een Beeldvormende sessie over het Actieplan Biodiversiteit. De stukken en de livestream kunt u hier vinden. De livestream start vlak voor de sessie begint.

Om 17:00 uur start de Integrale Commissie. Integraal betekent dat alle Statenleden aanwezig kunnen zijn. Van 17:00 tot 18:00 uur is er een Beeldvormende sessie. De accountant licht dan het accountantsverslag toe. Na de dinerpauze start om 19:00 uur de oordeelsvormende commissie. Dan worden de jaarstukken behandeld. Alle stukken en de livestream vindt u hier.

Meekijken

Omdat digitaal wordt vergaderd, kunt u weer live meekijken met de vergadering via deze website. Het is niet mogelijk om bij de vergadering aanwezig te zijn. Het provinciehuis is nog steeds dicht. Meekijken kan via uw computer, laptop, tablet of telefoon. De livestream staat op de homepagina en in de kalender bij de vergadering.