Vergaderagenda Statencommissies op 7 februari 2024

Gepubliceerd op: 06 februari 2024 11:02

Woensdagmiddag 7 februari 2024 geeft een volle vergaderagenda voor de Statencommissies met diverse bijeenkomsten.

Werkgroep Routekaart Provinciale Staten

Om 13:00 uur komt de Werkgroep Routekaart PS bij elkaar voor een vergadering.

Werkgroep Commissies en Procedurecommissie

Om 14:00 uur start de eerste bijeenkomst van de Werkgroep Commissie en Procedurecommissie.

Commissie Planning & Control

Om 14:00 overlegt ook de Commissie Planning en Control.

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving (EMS)

Om 15:30 uur begint de Commissievergadering Economie, Mobiliteit en Samenleving. Naast de reguliere agendapunten worden de volgende onderwerpen beeldvormend behandeld:
• Inbreng voor Cultuurnota 2025-2028
• Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Het Flevolands Archief

Na de dinerpauze vervolgt de vergadering EMS met o.a. de oordeelsvormende agendapunten:
• IPO-Bestuursprogramma
• Actualisatie en wijziging Financiële kaders i.v.m. invoering rechtmatigheidsverantwoording
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer
• Eerste begrotingswijziging 2024 Randstedelijke Rekenkamer

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND)

Om 15:30 uur begint ook de Commissievergadering Ruimte, Natuur en Duurzaamheid. Ook dit overleg start met de reguliere agendapunten, waarna beeldvormend op de agenda staat:
• Ontwerp Nationaal Programma Landelijk Gebied
• Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor Nationaal Programma Ruimte voor Defensie
Deze commissievergadering sluit rond 18:00 uur en wordt niet vervolgd na de dinerpauze.

Op de website van Provinciale Staten vindt u de complete agenda's en vergaderstukken en kunt u de vergaderingen live en achteraf (mee)kijken.