Verantwoording fractievergoedingen

Provinciale Staten moeten verantwoording afdragen over de uitgaven die zijn doen ten laste van het door de provincie beschikbaar gestelde fractiebudget.

Hieronder vindt u deze verantwoordingen terug.

Heeft vragen over de verantwoordingen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Zoeken naar Verantwoording fractievergoedingen
of

Gevonden documenten (0)

Er zijn geen documenten gevonden