Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (34)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Commissie Windplan Groen van de VVE Ketelhaven - Windplannen en gezondheidsklachten, zeer verontrustend

DOCUVITP-2736134-Windplannen-en-gezondheidsklachten-zeer-verontrustend.pdf PDF, 380.05 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Definitief Normenkader Rechtmatigheid 2020

DOCUVITP-2706831-v6-Definitief-Normenkader-Rechtmatigheid-2020-Mededeling-PS.PDF PDF, 339.19 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. VGR nummer 7 – N307 Roggebot-Kampen

DOCUVITP-2714775-v3-17322-2020-12-03-Mededeling-PS-VGR-nr-7-N307-Roggebot-Kampen-december-2020.PDF PDF, 2.43 MB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken Governance Metropoolregio Amsterdam

DOCUVITP-2727145-v9-Stand-van-zaken-governance-Metropoolregio-Amsterdam.PDF PDF, 1.66 MB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - CDA - Lange afstandswandelpad

DOCUVITP-2729178-v4-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CDA-Lange-afstandswandelpad-1.PDF PDF, 1.61 MB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen - ChristenUnie - Kadastraal onderzoek Zon op dak

DOCUVITP-2730434-v2-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CU-Kadastraal-onderzoek-Zon-op-dak.PDF PDF, 133.65 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:31
Zichtbaarheid
Openbaar

-Beantwoording schriftelijk vragen - GroenLinks - PvdD - Uitspraak Reclame Code Commissie over Airportkrant

Beantwoording schriftelijke vragen - CDA - Tellingen bij kruisingen en wegen

DOCUVITP-2732824-v3-Beantwoording-schriftelijke-vragen-CDA-Tellingen-bij-kruisingen-en-wegen-1.PDF PDF, 114.6 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:32
Zichtbaarheid
Openbaar

Randstedelijke Rekenkamer - 1e begrotingswijziging 2021 Randstedelijke Rekenkamer voor zienswijze

Randstedelijke Rekenkamer - Opgave BTW-compensatiefonds 2020

DOCUVITP-2735383-v1-Bijlage-1-2021-01-19UIT009RRaanPSFle-BTW-compensatiefonds-2020.PDF PDF, 252.27 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 11:32
Zichtbaarheid
Openbaar