Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (35)

Exporteren naar

PDF Excel

Uitstelbericht beantwoording schriftelijke vragen – GroenLinks – Vergunningen Veehouderij

DOCUVITP-2778485-v3-Uitstel-beantwoording-statenvragen-GL-Vergunningen-Veehouderij.PDF PDF, 62.03 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:41
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Energieneutraliteit

DOCUVITP-2629403-v17-Mededeling-Energieneutraliteit-in-Flevoland.PDF PDF, 14.73 MB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Uitvoering Motie 8 – Ontwerp Nadere regels Podiumkunsten 2022 en Talent-ontwikkeling Podiumkunst 2022

DOCUVITP-2765928-v12-PS-mededeling-Terinzagelegging-Ontwerp-Nadere-regels-Podiumkunst-en-Talenontwikkeling.PDF PDF, 921.87 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. 3e wijziging Openstelling Uitvoering LEADER Flevoland 2015-2022

DOCUVITP-2768936-v4-PS-mededeling-3e-wijziging-Openstelling-Uitvoering-Leader-Flevoland-2015-2022.PDF PDF, 454.98 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Convenant Cultuur 2021-2024

DOCUVITP-2770778-v7-PS-mededeling-Convenant-Cultuur-2021-2024.PDF PDF, 693.05 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Gebiedsagenda Ermelo-Harderwijk-Zeewolde

DOCUVITP-2776243-v3-PS-Gebiedsagenda-Ermelo-Harderwijk-Zeewolde.PDF PDF, 17.77 MB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Bouwstenen voor het Deltaplan

DOCUVITP-2777166-v6-PS-Bouwstenen-voor-het-Deltaplan.PDF PDF, 3.07 MB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Communicatie in heldere taal

DOCUVITP-2780972-v8-Communicatie-in-heldere-taal.PDF PDF, 1.28 MB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Brief Transitiecommissie over proces transitie MRA samenwerking en uitnodiging van het college van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten voor gesprek na de zomer

DOCUVITP-2781060-v4-Brief-Transitiecommissie-proces-governance.PDF PDF, 557.7 KB

Metadata

Publicatie datum
22-04-2021
Laatst gewijzigd
22-04-2021 12:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Aanbieding Jaarstukken 2020 en procedure technische vragen

DOCUVITP-2710895-v5A-PS-Mededeling-Aanbieding-Jaarstukken-2020-en-procedure-technische-vragen.PDF PDF, 867.5 KB

Metadata

Publicatie datum
15-04-2021
Laatst gewijzigd
15-04-2021 12:28
Zichtbaarheid
Openbaar