Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken zijn alle post (brief, mededeling of rapport) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Overzicht ingekomen stukken

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen stukken

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen stukken
Volgnr. Omschrijving Extra
3517/28 DOCUVITP-#2250741-v2-Nieuwsbrief_6_Regioplan_Windenergie.PDF
Mededeling m.b.t. Nieuwsbrief 6 Regioplan Windenergie
Bijlage:
Actie:
Grootte: 7.6 mb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2259884-v2-Mededeling_-_Openstellingsbesluit_agrarisch_natuurbeheer_2019_-_1.PDF
Mededeling m.b.t. Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer 2019 - 1
Bijlage:
Actie:
Grootte: 754.58 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2261479-v2-Verlaging_maximum_subsidiebedrag_Fonds_Leefbaarheid_Landelijk_Gebied_2017_-_2019.PDF
Mededeling m.b.t. verlaging maximum subsidiebedrag Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017 - 2019
Bijlage:
Actie:
Grootte: 238.51 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2262641-v7-PS-mededeling_stand_van_zaken_project_Oostvaardersoevers.PDF
Mededeling m.b.t. stand van zaken project Oostvaardersoevers
Bijlage:
Actie:
Grootte: 143 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2264628-v2-mededeling_PS_over_besluit_subsidie_Staatsbosbeheer_voor_veldstation.PDF
Mededeling m.b.t. besluit subsidie Staatsbosbeheer voor veldstation
Bijlage:
Actie:
Grootte: 194.14 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2264941-v4-PS_Mededeling_-_Brief_minister_Advies_Beheer_Oostvaardersplassen.PDF
Mededeling m.b.t. brief minister Advies Beheer Oostvaardersplassen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 199.3 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2265542-v4-Mededeling__Opheffing_Commissie_Van_Geel.PDF
Mededeling m.b.t. opheffing Commissie Van Geel
Bijlage:
Actie:
Grootte: 127.93 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2265872-v4-PS_mededeling_-_Voortgang_uitvoering_Economisch_Programma_-_juli_2018.PDF
Mededeling m.b.t. voortgang uitvoering Economisch Programma - juli 2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 231.33 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2267444-v5-Mededeling_Haalbaarheidsonderzoek_Eden_Holland.PDF
Mededeling m.b.t haalbaarheidsonderzoek Eden Holland
Bijlage:
Actie:
Grootte: 1.06 mb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2267469-v3-Mededeling__voortgang_Windplan_Blauw_(ontwerp_rijksinpassingsplan).PDF
Mededeling m.b.t. voortgang Windplan Blauw (ontwerp rijksinpassingsplan)
Bijlage:
Actie:
Grootte: 8.66 mb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2268355-v3-Mededeling_PS_jaaroverzicht_interbestuurlijk_toezicht.PDF
Mededeling m.b.t. jaaroverzicht interbestuurlijk toezicht
Bijlage:
Actie:
Grootte: 930.52 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2271453-v2-Samenhang_Flevolandse_Energieagenda_en_opgave_Duurzame_Energie.PDF
Mededeling m.b.t.samenhang Flevolandse Energieagenda en opgave Duurzame Energie
Bijlage:
Actie:
Grootte: 153.83 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2271530-v1-Voorstel_hoofdlijnen_Klimaatakkoord_en_Elektriciteit_(180710).pdf
Alternatief plan Nij Hiddum-Houw en voorstel hoofdlijnen Klimaatakkoord en Elektriciteit (180710)
Bijlage:
Actie:
Grootte: 191.29 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2272255-v3-Update_verhuur_beheerstroken_langs_provinciaal_vaarwater.PDF
MEdedeling m.b.t. update verhuur beheerstroken langs provinciaal vaarwater
Bijlage:
Actie:
Grootte: 131.58 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2272704-v1-Nieuwsbrief_IPO_week_29.PDF
Nieuwsbrief IPO week 29
Bijlage:
Actie:
Grootte: 149.56 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2272775-v1-Maandelijks_MRA_Raads-_en_Statenleden_bericht_-_editie_17.PDF
Maandelijks MRA Raads- en Statenleden bericht - editie 17
Bijlage:
Actie:
Grootte: 168.08 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2272792-v1-Openbaar_verslag_bestuursvergadering_IPO_28_juni_2018.PDF
Openbaar verslag bestuursvergadering IPO 28 juni 2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 77.57 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2272822-v1-Nieuwsbrief_Windplan_Groen_-_editie_6.PDF
Nieuwsbrief Windplan Groen - editie 6
Bijlage:
Actie:
Grootte: 706.22 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2245383-v3-Brief_aan_griffie_beantwoording_statenvragen_PvdD_veestapel.PDF
Beantwoording schriftelijke vragen - PvdD - Flevoland advise RLI
Bijlage:
Actie:
Grootte: 342.05 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2269626-v1-Verzoek_Hemelrijk_Recreatie_en_Horeca_B_V__gevraagd_locatie_voor_recreatiepark.pdf
Verzoek Hemelrijk Recreatie en Horeca B V gevraagd locatie voor recreatiepark
Bijlage:
Actie:
Grootte: 56.57 kb.
Datum: 19-07-2018
3517/28 DOCUVITP-#2261407-v4-PS-mededeling_Voortgangsrapportage_Plateau_3_Meerjaren_Aanpak_Bedrijfsvoering_(MAB).PDF
Mededeling m.b.t. voortgangsrapportage Plateau 3 Meerjaren Aanpak Bedrijfsvoering (MAB)
Bijlage:
Actie:
Grootte: 188.59 kb.
Datum: 19-07-2018