Overzicht Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken betreft alle post (brieven, mededelingen of rapporten) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (25)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Mededeling m.b.t. Covid19 regelingen Cultuur

DOCUVITP-2668239-v5-PS-mededeling-covid-19-regelingen-Cultuur.PDF PDF, 1.31 MB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Maatregelen om continuïteit openbaar vervoer Lelystad te waarborgen

DOCUVITP-2666094-v6-PS-mededeling-Maatregelen-waarborgen-continuiteit-openbaar-vervoer-Lelystad.PDF PDF, 694.26 KB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Coronamonitor

DOCUVITP-2672993-v3-Mededeling-Coronamonitor-week-39.PDF PDF, 980.79 KB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

DOCUVITP-2667320-v4-Kennisgeving-versterking-IJsselmeerdijk.PDF PDF, 353.23 KB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Beantwoording schriftelijke vragen – Forum voor Democratie – Opslag van zonnewarmte in de grond

DOCUVITP-2665802-v3-Beantwoording-schriftelijke-vragen-FvD-opslag-van-zonnewarmte-in-de-grond-1.PDF PDF, 912.44 KB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders taakstelling eerste helft 2020

DOCUVITP-2656767-v4-PS-Mededeling-IBT-huisvesting-vergunninghouders-1e-helft-2020.PDF PDF, 1.24 MB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Stand van zaken Vernieuwend Initiatief Prijs Flevoland

DOCUVITP-2642502-v5-Stand-van-zaken-Vernieuwend-Initiatief-Prijs-Flevoland.PDF PDF, 566.99 KB

Metadata

Publicatie datum
24-09-2020
Laatst gewijzigd
24-09-2020 10:01
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. uitspraak Raad van State positief opdracht afschot edelherten Oostvaardersplassen

DOCUVITP-2653572-v3-Uitspraak-positief-opdracht-afschot-Edelherten-OVP.pdf PDF, 110.41 KB

Metadata

Publicatie datum
17-09-2020
Laatst gewijzigd
17-09-2020 10:22
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Bermbeheer langs provinciale wegen

DOCUVITP-2665866-v3-2020-PS-Mededeling-Bermbeheer-langs-provinciale-wegen.PDF PDF, 450.27 KB

Metadata

Publicatie datum
17-09-2020
Laatst gewijzigd
17-09-2020 13:00
Zichtbaarheid
Openbaar

Mededeling m.b.t. Concept Jaarprogramma FVA 2021

DOCUVITP-2642435-v6-mededeling-jaarprogramma-FVA-2021.PDF PDF, 1.2 MB

Metadata

Publicatie datum
17-09-2020
Laatst gewijzigd
17-09-2020 13:00
Zichtbaarheid
Openbaar