Ingekomen stukken

Hier vindt u de Ingekomen stukken van Provinciale Staten van Flevoland.

De ingekomen stukken zijn alle post (brief, mededeling of rapport) die bij PS Flevoland binnenkomen.
Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk sturen aan PS. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar:
Provinciale Staten van Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Heeft u vragen over Ingekomen Stukken?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Ingekomen stukken worden per week, op donderdag gepubliceerd.

Overzicht ingekomen stukken

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen stukken

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen stukken
Volgnr. Omschrijving Extra
1717/15 DOCUVITP-#2223728-v4-BO-MIRT_voorjaar_2018.PDF
Mededeling m.b.t. BO-MIRT voorjaar 2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 137.67 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2224832-v3-PS_Mededeling_5e_nieuwsbrief_Regioplan_windenergie.PDF
Mededeling 5e m.b.t. nieuwsbrief Regioplan windenergie
Bijlage:
Actie:
Grootte: 988.33 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2230828-v4-openbaarmaking_rapport_Van_Geel.PDF
Mededeling m.b.t. openbaarmaking rapport Van Geel
Bijlage:
Actie:
Grootte: 111.07 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2231534-v1-Informeert_advisering_PROOF_inzake_geschil_OFGV_en_provincie_Flevoland__.PDF
Advisering PROOF inzake geschil OFGV en provincie Flevoland
Bijlage:
Actie:
Grootte: 1.63 mb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2232941-v1-Nieuwsbrief_IPO_week_16_-_2018.pdf
Nieuwsbrief IPO week 16 - 2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 205.18 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2232985-v1-Brief_Stichting_Dier_en_Beleid_-_Verzoek_tot_verlenging_van_ontheffingen_2210164_en_2213066.PDF
Brief Stichting Dier en Beleid - Verzoek tot verlenging van ontheffingen 2210164 en 2213066
Bijlage:
Actie:
Grootte: 27.09 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2232739-v1-Afschriften_Commissie_LNV_klachten_dierenleed__welzijn_dieren_Oostvaardersplassen__.PDF
Afschriften Commissie LNV klachten dierenleed welzijn dieren Oostvaardersplassen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 2.09 mb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2233338-v1-Brief_van_burger_-_Nota_Zon_zesde__teveel__voedsel_leidt_tot__hongerwinters__en_meer_in_de_Oostvaardersplassen.PDF
Brief van burger - Nota Zon zesde teveel voedsel leidt tot hongerwinters en meer in de Oostvaardersplassen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 692.19 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2233310-v1-Nieuwsbrief_MRA_april_2018.PDF
Nieuwsbrief MRA april 2018
Bijlage:
Actie:
Grootte: 682.82 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2233184-v1-E-mail_van_burger_aan_Staatsbosbeheer_-_Oostvaardersplassen.PDF
E-mail van burger aan Staatsbosbeheer - Oostvaardersplassen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 87.95 kb.
Datum: 19-04-2018
1717/15 DOCUVITP-#2233189-v1-Verslag_heropening_Museum_Schokland_.PDF
Verslag heropening Museum Schokland
Bijlage:
Actie:
Grootte: 192.22 kb.
Datum: 19-04-2018