Abassin Nessar

Naam: Abassin Nessar

Fractievoorzitter, PvdA
Lid, IPO AV
a.nessar@flevoland.nl
Fractievoorzitter Actief sinds 04 sep. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Abassin Nessar is 37 jaar oud, woont in Almere-Poort en heeft een dochter en een hond. In het dagelijks leven is hij Strategisch adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Konikrijksrelaties onder Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Abassin heeft een opleidingsachtergrond in Politicologie en minor management aan de Universiteit Leiden. Abassin was 9 jaar toen hij samen met zijn ouders als politieke vluchtelingen vanuit Afghanistan naar Nederland kwam. Via Amsterdam, Enschede en Leiden is Abassin in 2015 naar Almere verhuisd. In het verleden was Abassin afdelingsvoorzitter van de PvdA Almere.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik wil mij inzetten voor meer gelijkheid en betere bestaanszekerheid in de provincie Flevoland. Gelijkheid is van belang vanwege de grote verschillen tussen arm en rijk in onze provincie en de middenklasse, maar ook als het gaat om tegengaan van uitsluiting op basis van religie, ras en gender. Bestaanszekerheid is van belang omdat alles duurder wordt en inwoners onder het bestaansminimum geraken. Ook de bestaanszekerheid van de jonge en toekomstige generaties staat op het spel vanwege de klimaatverandering door toedoen van de mens. Ik wil mij daarom ook vooral inzetten op thema's als duurzaamheid (energietransitie, biodiversiteit etc.) en leefbare leefomgeving met als voorwaarde betaalbaarheid. De minima en (lagere) middenklasse mogen niet het kind van de rekening worden.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Ik wil mij inzetten voor thema's als duurzaamheid (energietransitie, biodoversiteit etc.) en leefbare leefomgeving (woningbouw).

Nevenfuncties

  • Strategisch adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, onderdeel VRO (bezoldigd)

 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 04 sep. 2021 Fractievoorzitter, PvdA
  • Actieve functie Lid, IPO AV

2023

  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

2022

  • 04 sep. 2021 - 26 okt. 2022 Burgerlid, Burgerlid

2021

  • 27 jan. 2021 - 04 sep. 2021 Statenlid, PvdA
  • 29 mei 2019 - 27 jan. 2021 Burgerlid, PvdA
  • 29 mei 2019 - 27 jan. 2021 Burgerlid, Burgerlid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens