Arief Khedoe

Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Lid Bekijk pagina

Algemeen

Biografie
Mijn naam is Arief Khedoe, 31 jaar. Ik ben opgegroeid in Lelystad en tegenwoordig woonachtig in Almere.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik ken Flevoland goed, ik weet wat er speelt. Dagelijks spreek ik mensen die aangeven dat bijvoorbeeld lasten niet eerlijk worden verdeeld, en dat ze zich zorgen maken over de toekomst. Wij als DENK staan voor een eerlijk en rechtvaardig Flevoland en ik wil mij hier graag voor inzetten.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen ongeacht afkomst of religie. Er zijn veel uitdagingen in Flevoland, denk aan Lelystad Airport, zorg, werkloosheid. Er zijn veel zorgen onder de Flevolanders als het gaat om de stijgende prijzen van basisbehoeften als boodschappen, zorgpremies en energierekeningen. Burgers zien dat de lasten op dit moment niet eerlijk worden verdeeld. Denk is daarom onder andere voor: goedkoper openbaar vervoer, verlagen van provinciale opcenten, meer betaalbare sociale huurwoningen, goede ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf

Nevenfuncties

Hoofdfunctie:

  • Keukenverkoper bij Keukenconcurrent.

Nevenfuncties:

  • geen

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
  • Actief sinds 17 feb. 2021 Lid, Werkgroep Bestuurlijke vernieuwing
  • Actief sinds 17 apr. 2019 Fractievoorzitter, DENK
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens