Irene Joosse

Irene Joosse

Foto van Irene Joosse
E-mailadres: i.joosse@flevoland.nl
Logo van PVV
Fractie: PVV Periode: van: 11 maart 2012 tot: Website: www.pvv.nl/ Functie: Statenlid
Logo van Statencommissie Bestuur
Commissie: Statencommissie Bestuur Periode: van: 1 juli 2015 tot: Functie: Lid
Logo van Statencommissie Economie
Commissie: Statencommissie Economie Periode: van: 13 juli 2016 tot: Functie: Lid

Naam: Irene Joosse
Poltitieke partij: PVV
Statenlid sinds: 2011

Biografie
Geboren in 1974 te Middelburg en woon sinds 2004 in Almere. Gehuwd en twee dochters (12 en 9). Opleiding: WO. In het dagelijks leven manager bij een lokale overheid. Daarnaast zit ik in diverse besturen van maatschappelijk betrokken stichtingen.

Waarom wil je in de Provinciale Staten?
Ik zit sinds 2010 in de Provinciale Staten. Daarnaast zet ik mij in de raad in Almere sinds 2010 in als fractieassistent van de PVV. De ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd wil ik graag inzetten in een volgende periode. De afgelopen periode was ik vast betrokken bij de commissies bestuur en samenleving en heb de volgende portefeuilles: kunst en cultuur, welzijn en zorg, bestuur, personele en facilitaire zaken. De afgelopen 4 jaar heb ik mij ook beziggehouden met de programmaraad van de randstedelijke rekenkamer.

In de Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Een sobere overheid die teruggaat naar haar kerntaken. Elke cent belasting die besteed wordt moet te verantwoorden zijn als kerntaak van de provincie Flevoland. Dit beleid zorgt ervoor dat de provinciale belastingen naar beneden kunnen. Er worden tenslotte nog miljoenen gestoken in landschapskunst, amateurkunst, podiumkunsten en andere onzinnige kunstuitingen. Daarnaast streef ik een transparante overheid na en iedereen mag weten waar het belastinggeld aan wordt besteed. Dit zorgt ook voor vertrouwen bij de burger.