J. (Janneke) L.E. Meursing-Stam de Jonge

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: J. (Janneke) L.E. Meursing-Stam de Jonge

j.meursing@flevoland.nl

Algemeen

Naam: Janneke Meursing-Stam de Jonge
Geboren: 6 april 1962 in Haren (Groningen)
Woonplaats: Lelystad
Politieke partij: VVD
Statenlid sinds: 2011
Gezinssituatie: getrouwd, vier kinderen

Waarom bent u lid van uw partij?

Omdat ik het liberale gedachtegoed verder wil uitbreiden.

Wat doet u naast uw statenlidmaatschap in het dagelijks leven?

Ondernemer bureau zorgonderwijs.

Wat was voor u de directe aanleiding om politiek actief te worden?

De verdeling van het aantal statenleden naar plaats. Door Mijn ervaring als raadslid op gemeentelijk niveau ben ik specialist in de zorg, het onderwijs en sociale zaken, Mede hierdoor vind ik goede contacten met burgers belangrijk. Een optimale samenwerking tussen gemeenten,provincie,politieke partijen en maatschappelijke organisaties behoren tot mijn belangrijkste doelen.

Waarvoor gaat u zich de komende jaren het meest inzetten?

Voor jeugdbeleid en klimaat.

Wat is uw favoriete plaats/bezigheid in Flevoland?

Wandelen in de bossen en de Oostvaardersplassen.

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Lezen, op vakantie gaan, duiken en golfen.  

Nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie: Manager/eigenaar Bureau Zorgonderwijs (eigen commerciele onderneming)

Nevenfuncties:

  • Adviseur Stamdejongemanagament BV (bezoldigd)
  • Trainer Hartstichting Lelystad (bezoldigd)

Functie historie

2015

  • 11 mrt. 2012 - 25 mrt. 2015 Statenlid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens