J. (Joep) Kramer

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: J. (Joep) Kramer

j.kramer@flevoland.nl

Algemeen

Naam: Joep Kramer
Geboren: 6 juli 1956 in Amsterdam
Woonplaats: Almere
Politieke partij: VVD
Statenlid sinds: 2003
Gezinssituatie: getrouwd, twee kinderen

Waarom bent u lid van uw partij?

Omdat ik geloof dat als mensen de vrijheid hebben te kunnen ondernemen. Mensen moeten zich kunne ontplooien zoals zij dat zelf willen; dan ontstaat er iets moois voor hun zelf en voor de maatschappij. De VVD begrijpt het best dat politiek randvoorwaarden moet geven om dat mogelijk te maken.

Wat doet u naast uw statenlidmaatschap in het dagelijks leven?

Ik heb een gezin. En ben directeur van de Vereniging Bedrijfskring Almere.

Wat was voor u de directer aanleiding om politiek actief te worden?

Er was geen directe aanleiding. Ik kom uit een gezin waar politiek er altijd al bij hoorde en was al vrij jong politiek actief. Daarna een tijdje niet omdat ik het niet kon combineren met mijn werk. En sinds een tiental jaar dus weer politiek actief geworden.

Waarvoor gaat u zich de komende jaren het meest inzetten?

Voor een financieel gezond beleid. Voor een evenwichtige groei van Flevoland. Tegen lastenverhoging.

Wat is uw favoriete plaats/bezigheid in Flevoland?

Dat ligt er aan in welke stemming ik ben. Soms is dat de Schouwburg Almere, soms de Oostvaardersplassen. Flevoland is te divers om zich tot één plekje te laten terug brengen.

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Reizen.  

Nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie: Directeur Vereniging Bedrijfskring Almere

Nevenfunctie: Voorzitter Stichting Parkhysen Almere

Functie historie

2015

  • 11 mrt. 2012 - 25 mrt. 2015 Statenlid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens