J.E. (Jan-Eric) Geersing

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: J.E. (Jan-Eric) Geersing

j.geersing@flevoland.nl

Algemeen

Naam: Jan-Eric Geersing
Geboren: 4 juli 1967 in Bennekom (gemeente Ede)
Woonplaats: Emmeloord
Politieke partij: ChristenUnie
Statenlid sinds: 2004
Gezinssituatie: getrouwd met Debby, wij hebben 5 kinderen: Jacco, Evert, Marcel, Aniek en Thijs 
 

Waarom bent u lid van uw partij?

Politiek is mij met de paplepel ingegoten en de interesse daarvoor is ook op mij overgeslagen. Ik ben opgegroeid met de ChristenUnie en haar voorlopers. Door me in te zetten voor een herkenbare christelijke politieke partij, geef ik graag uiting aan mijn christen-zijn.

Wat doet u naast uw statenlidmaatschap in het dagelijks leven?

Ik ben werkzaam bij Cebeco Agrochemie B.V. als product manager gewasbescherming. Verder ben ik actief in het kweken en introduceren van nieuwe aardappelrassen bij Caithness Potatoes B.V. Een bedrijfje wat ik in juni 2010 samen met Engelse en Schotse vrienden heb opgezet.

Wat was voor u de directe aanleiding om politiek actief te worden?

De fractie was op zoek naar iemand met landbouwachtergrond, omdat een eigen landbouwnota wou uitbrengen naast die van de provincie.

Waarvoor gaat u zich de komende jaren het meest inzetten?

De combinatie van landbouw en natuur. De ChristenUnie vind natuur zeer belangrijk, maar we zijn in Nederland te ver doorgeschoten, oernatuur is iets voor Afrika en niet voor een dichtbevolkt land als Nederland. We vinden het belangrijk om natuurlijke elementen in het cultuurlandschap te versterken. Boeren zijn de belangrijkste beheerders van het landschap. Agrarische natuurverenigingen schieten als paddenstoelen uit de grond en verdienen het om een steun in de rug te krijgen, zowel in activiteiten als verdergaande professionalisering.

De ChristenUnie heeft zich altijd verzet tegen de aanleg van het Oostvaarderswold, echter door de ruime meerderheid die het plan toch door wou laten gaan, hebben we onze aandacht verlegd naar het kritisch volgen van verwerving en beheer. In het coalitie-akkoord hebben we onder andere ingebracht dat de omvang van het Oostvaarderswold op 1 januari 2014 wordt herbegrensd, bovendien dat de uitvoering van het beheer zeer sober zal zijn, waardoor het gebied zijn eigenheid behoud.

Nieuwe energie. De duurzame energie onderneming, DE-on lijkt een vliegwiel op gang te brengen wat vele nieuwe energie-initiatieven levensvatbaar kan maken. Het rijk heeft dat herkend en erkent door dit vanuit de “Green Deals” een extra steuntje in de rug te geven. Voor mij is het een eerbetoon aan, overleden statenlid Cees Meijer, mijn buurman in de statenarena. De opbrengsten uit de verkoop van aandelen Nuon en Essent werden door onze motie gereserveerd voor duurzame energie. Dat we in Flevoland gaan afstevenen op 100 % duurzame energie staat vast, echter dit is exclusief transport. De ChristenUnie wil blijven vooroplopen in dit dossier en dus verleggen we onze aandacht naar duurzaam rijden, denk aan een electrische dienstauto voor de gedeputeerden.

Wat is uw favoriete plaats/bezigheid in Flevoland?

Mijn aardappelkweekveld op het biologische akkerbouwbedrijf van de familie Poppe aan de Zuidwesterringweg 10 te Nagele.

Wat doet u graag in uw vrije tijd?

Het kweken van nieuwe aardappelrassen en klussen op ons erf aan de Banterweg 10 te Emmeloord.

Nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie: Product manager Cebeco Agrochemie in Rotterdam

Nevenfuncties:

  • Rasontwikkeling en introductie Geersing Potatoes (bezoldigd)
  • Bestuurslid van de Aardappelkwekersvereniging Midden Nederland

Functie historie

2015

  • 11 mrt. 2012 - 25 mrt. 2015 Statenlid, ChristenUnie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens