Jan Meindert Keuter

Statenlid Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Jan Meindert Keuter, 64 jaar, getrouwd en vijf kinderen: drie meiden en twee jongens, en zestien kleinkinderen. Werkzaam bij het organisatieconcern voor werk NV als werkbegeleider en ambtelijk OR-secretaris bij het project met een ??? Urk, kaderlid van de vakorganisatie CNV te Utrecht. Zondagschoolmeester, Gemeenteraads- en commissielid van de Gemeente Urk geweest, Jeugdverenigingsleider binnen de kerk geweest. In 2015 een Koninklijke Onderscheiding als Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen vanwege maatschappelijke, kerkelijke, politieke en vakbondswerkzaamheden.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik heb mij als Gemeenteraads- en commissielid en als lid van Provinciale Staten Flevoland voor onze gemeenschap, Urk, provincie en burgers willen inzetten en daar nu mee door wil gaan.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Ik wil mij blijven inzetten voor genoeg betaalbare huur- en koopwoningen, een goede bereikbaarheid van onze provincie met een goed en prachtig wegennet en openbaar vervoer etc. Een veilig en leefbaar Flevoland, goeie economie en bedrijvigheid, visserij en landbouw, spoedige verwezenlijking van de buitendijkse haven bij Urk etc. Goede zorg en ontspanningsmogelijkheden binnen onze provincie Flevoland.

Nevenfuncties

 • Werkbegeleider en ambtelijk secretaris OR bij Concern voor Werk N.V. te Lelystad en Emmeloord (bezoldigd)
 • Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds PWRI (bezoldigd)
 • Zondagsschoolmeester te Urk (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Statenlid, PVV
 • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

2023

 • Onbekend - 29 jun. 2023 Burgerlid, PVV
 • Onbekend - 29 jun. 2023 Burgerlid, Burgerlid
 • Onbekend - 29 mrt. 2023 Statenlid, PVV
 • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

2021

 • 29 jan. 2020 - 13 okt. 2021 Statenlid, PVV
 • Onbekend - 13 okt. 2021 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

2020

 • 29 mei 2019 - 29 jan. 2020 Burgerlid, PVV
 • 29 mei 2019 - 29 jan. 2020 Burgerlid, Burgerlid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens