Jelena Postuma

Fractievoorzitter Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Jelena Postuma is geboren en getogen in Almere en afgestudeerd als econoom aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Naast haar werk als Statenlid is zij fractie assistent bij de gemeente Almere en schrijft zij economische analyses voor het blad Gezond Verstand. Daarnaast presenteert zij regelmatig economisch nieuws bij het programma blckbx today.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
De afgelopen jaren zijn onze vrijheden en grondrechten steeds meer onder druk komen te staan. Of het nu gaat over de economische lockdowns of de aanstaande onteigening van onze boeren; de overheid maakt steeds meer inbreuk op onze rechten. Het is belangrijk dat er op alle bestuurlijke niveaus tegenstand geboden wordt aan deze ontwikkeling, en dat is voor mij de motivatie om Statenlid te worden.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Allereerst wil ik mij inzetten om de vrijheden en grondrechten van Flevolanders te beschermen tegen verregaande inmenging van de overheid. Daarnaast wil ik mij hard maken voor meer inspraak voor onze inwoners door middel van het invoeren van een provinciaal bindend referendum. Op deze manier kunnen burgers direct beslissen over onderwerpen die zij belangrijk vinden, in plaats van slechts een keer per vier jaar te stemmen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Nevenfuncties

  • Fractieassistent Forum voor Democratie gemeente Almere (bezoldigd)
  • Schrijver Gezond Verstand (bezoldigd)
  • Econoom Blckbx (bezoldigd)
  • Projectmanager Ludwig von Mises Instituut Nederland (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractievoorzitter, Forum voor Democratie
  • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens