Jeroen Kok

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Jeroen Kok

j.kok@flevoland.nl

Algemeen

Naam: Stefan Jeroen Kok (roepnaam: Jeroen)
Geboren: 2 juni 1969 in Parow-Bellville (bij Kaapstad) Zuid-Afrika
Woonplaats: Lelystad
Politieke partij: D66
Statenlid sinds: maart 2011
Gezinssituatie: single

Ik probeer te leven volgens het motto dat Steve Jobs verwoordde in zijn beroemde Stanford Commencement Address: “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma - which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. … Stay Hungry. Stay Foolish.”

Nederland maakt een ernstige (economische) crisis door die niemand onberoerd laat. Ik ben ervan overtuigd dat er ingrijpende vernieuwingen nodig zijn op gebied van werk, wonen, zorg en onderwijs. Daarbij vertrouw ik in de kracht van mensen zelf, vrijzinnigheid, rechtstatelijkheid, innovatie en duurzaamheid. En ik geloof in de kracht van Europese samenwerking. Europa heeft de wereld veel te bieden op gebied van o.a. cultuur en creativiteit. De oplossingen kunnen alleen gevonden worden via samenwerking en een gematigde koers; Nederland heeft behoefte aan stabiliteit.

In 1969 ben ik geboren in een voorstadje van Kaapstad (Zuidafrika) en in 1976 naar Nederland gekomen. Ik heb geschiedenis gestudeerd aan de UvA.

Waarom bent u lid van uw partij?
Ik heb mijzelf altijd als een progressief-liberale volksvertegenwoordiger geprofileerd. Ik vind het belangrijk dat het progressief-liberale geluid stevig doorklinkt in de volksvertegenwoordiging. Daarom ben ik actief voor D66.

Wat doet u naast uw statenlidmaatschap in het dagelijks leven?
Ik ben 12 jaar volksvertegenwoordiger in de gemeenteraad van Lelystad geweest en werk tegenwoordig als ambtelijk secretaris voor de Ondernemingsraad en Clientenraad van Merem Behandelcentra op de locaties Hilversum, Huizen, Almere, Lelystad en Davos (Zwitserland). Flevoland is prachtig Nieuw Land met veel ruimte voor groen, water, wonen, werk, recreatie en voorzieningen. En in Flevoland is veel mogelijk op gebied van innovatie en duurzaamheid. Ik wil daar vanuit D66 mijn bijdrage aan leveren.

Wat is uw favoriete plek in Flevland?
Mijn favoriete plekken in Flevoland zijn de Oostvaardersplassen, de Waterlelie in het Natuurpark Lelystad en Schokland.

Wat doet u graag in uw vrije tijd?
Mijn hobby’s zijn: kunst, cultuur, geschiedenis, lezen en reizen. Mijn favoriete boeken: De Goddelijke Komedie (Dante), Les Fleurs du Mal (Baudelaire), Herfstij der Middeleeuwen (Huizinga).

Nevenfuncties

Hoofdfunctie:

  • Ambtelijk secretaris OR Meren Behandelcentra

Nevenfuncties:

  • Beleidsadviseur Zorg en Bestuur (bezoldigd)
  • Schrijver, uitgever van boeken (bezoldigd)
  • Voorzitter bestuur D66 Lelystad (onbezoldigd)

Functie historie

2019

  • 26 okt. 2016 - 17 apr. 2019 Burgerlid, D66
  • 26 okt. 2016 - 17 apr. 2019 Burgerlid, Burgerlid
  • 29 jun. 2016 - 17 apr. 2019 Lid, Statencommissie Bestuur
  • 29 jun. 2016 - 17 apr. 2019 Lid, Statencommissie Economie

2016

  • 29 jun. 2016 - 19 okt. 2016 Statenlid, D66
  • 01 jul. 2015 - 30 jun. 2016 Burgerlid, Statencommissie Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens