Lucas Kramer

Burgerlid Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Wie is Lucas?
Ik ben Lucas Kramer (19), geboren in Lelystad en woon al mijn hele leven in de gemeente Dronten. Ik ben momenteel bezig met de Docentenopleiding Geschiedenis aan de hogeschool Windesheim. Ik heb me een tijd ingezet voor de GroenLinks fractie van de gemeente Dronten, en wil me nu met volle passie mij keihard inzetten voor de Provinciale Staten.

Waar staat Lucas voor?
Ik kom zelf uit een welvarend gezin en heb daardoor vele voordelen meegekregen in mijn leven. Ik heb geen armoede gekend, geen racisme en het feit dat ik een LHBTQIA+er ben heeft bij mij nooit meer gedaan dan alleen wat nare opmerkingen op social media en buiten mijn sociale bubbel. Echter zijn er veel mensen die dit niet ervaren. Het verschil tussen arm en rijk is enorm, mensen komen dagelijks nog in aanraking met racisme, discriminatie of uitsluiting. Dit kan echt niet meer in de 21ste eeuw en ik wil mij dus inzetten op inclusie en anti discriminatie. Ook wil ik een mooie toekomst later, waarin ik op een goed levende planeet kan wonen. Zoals we nu met onze aarde omgaan, gaat dat echter niet. We stoten teveel CO2 uit en daar moeten we iets aan doen. Ik wil mij dus ook flink inzetten om de klimaatcrisis tegen te gaan. Want een leefbare planeet, dat willen we toch allemaal?

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik wil me inzetten in de provincie omdat het een orgaan is van onze democratie die voor vele onbekend is, zeker voor jongeren terwijl daar grote beslissingen en besluiten gevoerd worden die van grote impact zijn. Daarom vind ik dat er meer jongeren betrokken moeten zijn in het provinciale bestuur.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
- Jongeren
- Mobiliteit
- Discriminatie en uitsluiting

Nevenfuncties

  • Student docentenopleiding geschiedenis aan de Hogeschool Windesheim Zwolle (onbezoldigd)
  • Stagiair middelbare school Het Porteum (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Burgerlid, GroenLinks
  • Actieve functie Burgerlid, Burgerlid
  • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens