M. (Meintje) Jonker-Waterlander

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: M. (Meintje) Jonker-Waterlander

m.jonker@flevoland.nl

Algemeen

Naam: Meintje Jonker
Geboren: 10 mei 1956 in Joure
Woonplaats: Emmeloord
Politieke partij: VVD
Statenlid sinds: 2005
Gezinssituatie: getrouwd, drie kinderen
Motto: Besturen met gezond verstand!

Wie ben ik?

Ik ben Meintje Jonker-Waterlander, ik ben geboren in 1956 in Joure. Ik woon sinds 1979 in Emmeloord, ben getrouwd en heb drie kinderen. Na 8 jaar burgerraadslid voor de gemeente Noordoostpolder, zit ik sinds 2005 in de Provinciale Staten van Flevoland. Ik heb bewust gekozen voor een parttime baan om veel tijd beschikbaar te hebben voor de Provinciale Staten.

Aandachtspunten

Een efficiënte provincie met een daadkrachtig bestuur: geen overbodige regels, gericht op kerntaken, decentraal wat kan, centraal wat moet. Ook de provincie kan het geld maar één keer uitgeven. Dus kritisch kijken naar taken en subsidies.

Flevoland heeft recht op een goed voorzieningenniveau. We hebben al een inhaalslag gemaakt, maar er valt er nog veel te realiseren.

De VVD zet ook in Flevoland een seniorennetwerk op. Vanuit de Noordoostpolder zal ik daar aan deelnemen.

Goed opgeleide mensen zijn onmisbaar voor een gezonde Flevolandse economie. Het hoger onderwijs in Flevoland is onlangs uitgebreid. Daarbij horen ook een goede jongerenhuisvesting en voldoende faciliteiten.

Er is dringend noodzaak tot het verbeteren van de toegangswegen naar Flevoland. Naast persoonlijke ergernis, is de dagelijks file een forse kostenpost voor het bedrijfsleven.
Goed openbaar vervoer is een aandachtspunt. Richting de randstad, maar ook richting het noorden. Er is geen spoorverbinding via Emmeloord naar het noorden, de bevolking is aangewezen op een snelle busverbinding. Bij de aanbesteding van openbaar vervoer moeten we zorgen, dat de snelle verbinding tussen Groningen en Emmeloord blijft.

Landbouw moet ruimte krijgen voor economische nevenactiviteiten. Provinciale milieudoelstellingen dienen niet strenger te zijn dan Rijks- of Europese regelgeving. We moeten ons gezonde verstand gebruiken.

In de vorige periode - 2007-2011 - heb ik mij als lid van de commissie Samenleving vooral ingezet voor cultuur, sport, jongeren, onderwijs, zorg, jeugdzorg. De cultuurnota en de sportnota zijn samengesteld. De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn weggewerkt, de reistijd voor speciaal onderwijs is teruggebracht en er is meer hoger onderwijs in Flevoland. Middels het traject Leren en Werken zijn veel werkloze jongeren aan een baan geholpen.

In deze periode - 2011-2015 – ben ik woordvoerder voor Noordelijk Flevoland. de Regionale Uitvoeringsdienst, Verkeer en Vervoer, Wegen, Verkeersveiligheid en IJsseldelta.

Ik ga mij inzetten voor de verdere ontwikkeling van onze mooie provincie Flevoland.

Ik zet me in voor een goede balans in:

- uitgaven en kwaliteit; - onderwijs en banen; - jongeren- en ouderenbeleid; - wegen en openbaar vervoer; - economische groei en voorzieningen; - stedelijke groei en plattelandsontwikkeling en – milieudoelstellingen en gezond verstand.

Nevenfuncties

Hoofd- en nevenfuncties

Hoofdfunctie: Werkzaam in tandartsenpraktijk Jonker, Emmeloord

Nevenfunctie: Bestuurslid Kinderopvang Noordoostpolder

Functie historie

2015

  • Onbekend - 18 mrt. 2015 Statenlid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens