Marian Uitdewilligen

Fractievoorzitter Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Ik ben Marian Uitdewilligen, 65 jaar en woon In Luttelgeest Noordoostpolder. Samen met mijn man heb ik een akkerbouwbedrijf.

We hebben 3 uitwonende kinderen en 2 kleinkinderen. Ik heb vele jaren in managementfuncties in Flevoland in zorgorganisaties gewerkt. In de thuiszorg en intramurale zorg. Mijn laatste baan was directeur van Zorgroep ONL.

De afgelopen 4 jaar was ik wethouder in gemeente Noordoostpolder.

Waarom wil je in Provinciale Staten?                 
Ik ben al jaren politiek actief op gemeentelijke nivo. Dat doe ik omdat ik een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid van ons gebied. Het gaat om welvaart en werkgelegenheid, het creëren van goede voorzieningen zoals buurthuizen en openbaar vervoer. Ondersteuning van verenigingsleven en cultuur. Een goed evenwicht tussen wonen werken en natuur. De verdeling van welvaart in Flevoland.  Noem maar op. De provincie wordt steeds belangrijker als het gaat om inrichting van de leefomgeving, milieu en leefbaarheid platteland. Er zijn heel weinig mensen uit Noordoostpolder in de Provinciale Staten. Terwijl daar grote besluiten genomen worden over de leefbaarheid. Een goede reden om daar actief te worden

Provinciale politiek staat ver af van de mensen. Ik wil een bijdrage leveren om besluiten te nemen met inwoners in plaats van over inwoners.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Leefbaarheid van het platteland. Goed openbaar vervoer. Goed openbaar bestuur. Goede keuzes over verdeling van de schaarste ruimte en gelden.

Nevenfuncties

  •  Eigenaar landbouwbedrijf Blijuit B.V. (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Fractievoorzitter, CDA
  • Actieve functie Lid, Voorzitter Statencommissie
  • Actieve functie Lid, Werkgroep Routekaart Provinciale Staten
  • Actieve functie Lid, Procedurecommissie
  • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

2023

  • Onbekend - 06 okt. 2023 Lid, Vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens