Martin Minnema

Statenlid Actief sinds 08 dec. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Onderwijs, leraar en directeur in verschillende soorten onderwijs. Thans met pre-pensioen

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Onze democratie heeft betrokken burgers nodig die zich willen inzetten voor een zorgvuldie, democratische besluitvorming waarmee recht wordt gedaan aan alle bewoners van Flevoland. Ik denk dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren als Satenlid.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Goede besluitvorming op de terreinen van milieu en duurzaamheid, een circulaire economie en een sociaal beleid.

Nevenfuncties

  • Geen

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 08 dec. 2021 Statenlid, GroenLinks
  • Actieve functie Plaatsvervangend lid, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Actieve functie Lid, Voorzitter Statencommissie
  • Actieve functie Lid, Werkgroep Routekaart Provinciale Staten
  • Actieve functie Lid, Commissie Planning & Control
  • Actieve functie Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving

2023

  • 08 dec. 2021 - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgroep herijking Planning & Control cyclus
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens