Martin Minnema

Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving Lid Actief sinds 08 dec. 2021 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Onderwijs, leraar en directeur in verschillende soorten onderwijs. Thans met pre-pensioen

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Onze democratie heeft betrokken burgers nodig die zich willen inzetten voor een zorgvuldie, democratische besluitvorming waarmee recht wordt gedaan aan alle bewoners van Flevoland. Ik denk dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren als Satenlid.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Goede besluitvorming op de terreinen van milieu en duurzaamheid, een circulaire economie en een sociaal beleid.

Nevenfuncties

Hoofdfunctie:

  • Pre-pensioen Stichting Prisma Almere

Nevenfunctie):

  • Bestuurslid Bridgeclub Almere Stad (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Districtsbestuur Gooi & Ommelanden Nederlandse Bridgebond (onbezoldigd)
  • Bridgedocent Bridgeclub Almere Stad (onbezoldigd)

 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 08 dec. 2021 Lid, Statencommissie Economie, Mobiliteit en Samenleving
  • Actieve functie Lid, Werkgroep herijking Planning & Control cyclus
  • Actief sinds 08 dec. 2021 Statenlid, GroenLinks
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens