Mirjam Smeels-Zechner

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Mirjam Smeels-Zechner

m.smeels-zechner@flevoland.nl

Algemeen

Biografie
Ik ben 60 jaar, gehuwd en woonachtig en werkzaam als belastingconsulent in Almere sinds juli 2010. Daarvoor woonde en werkte ik in Amsterdam, zowel in het bedrijfsleven als in de semi-publieke sector. Mijn politieke ervaring ligt in Amsterdam, als deelraadslid, fractievoorzitter en 7 jaar als bestuurder in het toenmalige stadsdeel 'De Baarsjes'.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik vind het naast mijn reguliere werkzaamheden van belang om maatschappelijk betrokken te zijn bij ontwikkelingen in mijn leefomgeving. Mijn keuze hierbij ligt bij de politiek. Het openbaar bestuur. Ontwikkelingen op het gebied van regionale economie, energiebesparing, het opengaan van het vliegveld, bereikbaarheid, natuurontwikkelen en dergelijke daar wil ik een rol in spelen.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Ik wil mij de komende periode inzetten voor de verdere ontwikkeling in Flevoland op het gebied van het vestigingsklimaat voor ondernemers, dat levert namelijk werkgelegenheid op. Bereikbaarhei is hiervoor een essentiële voorwaarde. Daarnaast is de beleving van de natuur in Flevoland van belang. Ook zal energietransitie vorm gaan krijgen, dit moet wel betaalbaar zijn en eenieder moet mee kunnen doen.

Nevenfuncties

Hoofdfunctie:

  • Belastingconsulent bij Taxsupport Belastingconsulenten

Nevenfuncties:

  • geen

Functie historie

2023

  • 17 feb. 2021 - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgroep Dialoog PS/GS
  • 06 apr. 2020 - 29 mrt. 2023 Statenlid, VVD
  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

2020

  • 02 sep. 2019 - 06 apr. 2020 Fractievoorzitter, VVD

2019

  • 17 apr. 2019 - 02 sep. 2019 Statenlid, VVD
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens