Roelf Raterink

Statenlid Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Mijn naam is Roelf Raterink. Ik ben 66 jaar en sinds mijn 21e jaar lid van de PvdA. In het dagelijks leven ben ik ZZP-er en werk voornamelijk bij gemeentelijke overheden. Mijn oorsprong ligt in Drenthe waar ik nog steeds graag en veel vertoef. Ik ben echter op mijn 21e jaar westwaarts getrokken en woon al ruim 33 jaar in Dronten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 was ik lijsttrekker van de PvdA en nu dus fractievoorzitter van de fractie in de gemeenteraad. Momenteel ben ik werkzaam in de gemeente Lingewaard als projectleider verkiezingen. Verder geef ik les of verzorg colleges bij diverse onderwijsinstellingen. Mijn vakgebieden zijn Internationaal Privaatrecht, Vreemdelingenrecht en Nationaliteitsrecht. Ik ga op 12 juli 2023 stoppen met werken en van mijn pension genieten en mij uiteraard volledig inzetten op het Raads- en Statenwerk. Mijn vrije tijd breng ik graag door in de vrije natuur. Als actief natuurbeheerder heb ik een grondige kennis van de landbouw, ecologie en flora en fauna.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
De provincie staat voor enorme taken de komende jaren. Met name op het terrein van de ruimtelijke ontwikkelingen maar ook op het terrein van verkeer en vervoer. De klimaatverandering die zijn wissel zal gaan trekken op waterbeheer in onze provincie. Niet alleen waterbeheersing in het kader van de veiligheid maar ook de zorg voor voldoende drinkwater en waterberging. De ontwikkelingen om de Landbouw die van groot belang zijn voor onze provincie, waarbij met name zaken aan de orde dienen te komen zoals verduurzaming van de landbouw en de zorg voor het milieu. Dat is voor mij een uitdaging om daar bestuurlijk mee aan de slag te gaan.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Ik zou mij de komende vier jaren binnen de fractie graag willen inzetten op de volgende beleidsterreinen willen. Mijn voorkeur gaat daarbij uit naar de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, landschapsinrichting, natuurgebieden en landbouw. Ik heb overigens een brede politieke scoop in die zin dat ik op meerdere portefeuilles inzetbaar ben. Ik heb namelijk wel iets met water, verkeer en vervoer.

Nevenfuncties

  • Directeur Raterink Management (bezoldigd)
  • Directeur Raterink Invest (bezoldigd)
  • Voorzitter Drentse Vereniging Triënte (onbezoldigd)
  • Lid Gemeenteraad Dronten (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actieve functie Statenlid, PvdA
  • Actieve functie Lid, Voorzitter Statencommissie
  • Actieve functie Lid, Procedurecommissie
  • Actieve functie Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens