S. (Sjoerd) de Boer

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: S. (Sjoerd) de Boer

s.deboer@flevoland.nl

Algemeen

Nevenfuncties

Hoofdfunctie: Bedrijfskundig Beleidsadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland

Functie historie

2016

  • 01 jul. 2015 - 14 dec. 2016 Burgerlid, SGP
  • 01 jul. 2015 - 14 dec. 2016 Burgerlid, Burgerlid
  • 01 jul. 2015 - 14 dec. 2016 Burgerlid, Statencommissie Economie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens