Steven Vrouwenvelder

Steven Vrouwenvelder

Foto van Steven Vrouwenvelder

Contact informatie

Logo van GroenLinks
Fractie: GroenLinks Periode: van: 17 april 2019 tot: Website: flevoland.groenlinks.nl/ Functie: Statenlid
Logo van Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
Orgaan: Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer Periode: van: 10 juli 2019 tot: Functie: Plaatsvervangend lid
Logo van Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Commissie: Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid Periode: van: tot: Functie: Lid

Biografie
Geboren en getogen in Almere, ik was scholier op het Baken Park Lyceum. Ik studeerde Muziekwetenschap (BA & MA) aan de Universiteit van Amsterdam en daar heb ik ook een research master Cultural Analysis gedaan. Vervolgens werk ik in Hifi klubben, als taalcoach voor vluchtelingen en als campagneleider voor GroenLinks Almere en Flevoland.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Tijdens mijn studie groeide het verlangen om iets met mijn idealen te doen. Binnen de academische wereld (in de geesteswetenschappen) is daar niet veel ruimte voor, dus heb ik besloten om actiever voor GroenLinks te zijn. De provincie is een belangrijke bestuurslaag om klimaatverandering aan te pakken en milieu en de leefomgeving te verbeteren. Daarom de provincie.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
In de provincie wil ik grote stappen maken om Flevoland energie-onafhankelijk te maken en dat alle inwoners daarvan profiteren.