Tiko Smetsers

Fractievoorzitter Actief sinds 01 nov. 2018 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie
Ik ben opgegroeid in Dronten, heb 5 jaar in Almere gewoond en woon inmiddels enkele jaren met mijn vrouw Marcella en dochtertje Jolí in Lelystad. Ik ben sinds 2011 politiek actief, eerst als burgerraadslid in Dronten en sinds oktober 2012 in de provinciale politiek. Sinds mei 2015 ben ik Lid van Provinciale Staten. Naast mijn politieke werk ben ik sinds 2017 eindverantwoordelijk voor een facilitair detacheringsbureau.
  
Waarom wil je in de Provinciale Staten
?
De provincie gaat over belangrijke onderwerpen die het dagelijks leven van haar inwoners sterk kan beïnvloeden, zoals bereikbaarheid, regionale economie en natuurontwikkeling. Ik vind het belangrijk om Flevoland, Nederland en Europa door te geven aan de volgende generatie. Ik heb hier een heel fijne én veilige jeugd gehad, altijd werk kunnen vinden en geweldig kunnen wonen, zowel in Dronten, Almere als Lelystad. Ik wil die kwaliteiten behouden en versterken!


In de Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Goed openbaar vervoer voor de hele provincie met maatwerk oplossingen om ook de kleinere kernen in Flevoland goed bereikbaar te houden met het openbaar vervoer. De toeristische en recreatieve kracht van Flevoland verder ontwikkelen zodat meer mensen van onze prachtige provincie kunnen genieten én meer mensen daarin hun werk kunnen vinden. Transitie naar een duurzaam Flevoland, door opwekken van duurzame energie en het beperken van ons energieverbruik waar mogelijk. Open en transparant bestuur van onze provincie met ruimte voor initiatief en betrokkenheid van inwoners.

 

Nevenfuncties

 

 • Manager Bedrijfsvoering CAK

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 01 nov. 2018 Fractievoorzitter, D66
 • Actieve functie Plaatsvervangend voorzitter PS, Plaatsvervangend voorzitter PS
 • Actieve functie Lid, Werkgeverscommissie Statengriffier
 • Actieve functie Lid, Voorzitter Statencommissie
 • Actieve functie Lid, Procedurecommissie
 • Actieve functie Lid, Werkgroep commissies en procedurecommissie

2023

 • 16 jan. 2020 - 29 mrt. 2023 Voorzitter Statencommissie, Voorzitter Statencommissie
 • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgeverscommissie Statengriffier
 • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid

2019

 • 01 jul. 2015 - 17 apr. 2019 Lid, Statencommissie Economie
 • 01 jul. 2015 - 17 apr. 2019 Lid, Statencommissie Ruimte

2018

 • 20 mei 2015 - 01 nov. 2018 Statenlid, D66
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Stemmingen

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens