Yvonne den Boer

Statenlid Actief sinds 17 apr. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie
Geboren in Rotterdam en 25 jaar geleden in Dronten komen wonen. Geboren in Rotterdam betekent handen uit de mouwen. Ik ben een aanjager, vasthoudend en ondernemend. Gewend om stappen te zetten zowel in mijn werk in het onderwijs als de politiek.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Ik voel mij thuis bij D66. Nooit anders gestemd. Het is nu de tijd om samen te werken aan een duurzame toekomst.

In Provinciale Staten wil ik mij inzetten voor:
Ik ben gaan houden van de natuur en de ruimte van Flevoland. Dat gun ik de volgende generaties ook.

Nevenfuncties

  • Docent Hogeschool Windesheim Zwolle (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Odd Fellows Boekverkoop Dronten (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 17 apr. 2019 Statenlid, D66
  • Actieve functie Lid, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Actieve functie Lid, Werkgroep commissies en procedurecommissie

2023

  • 17 feb. 2021 - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgroep Dialoog PS/GS
  • 10 jul. 2019 - 29 mrt. 2023 Lid, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgroep Routekaart Provinciale Staten
  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens