Yvonne den Boer

Statenlid Actief sinds 17 apr. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Biografie:
Geboren op 26 januari 1957 in Rotterdam. Getrouwd en moeder van twee zoons. Woont in Dronten sinds 1992. Werkzaam in hert onderwijs en vrijwilliger bij de Stichting OFBD.

Waarom wil je in Provinciale Staten?
Om de inwoners van Flevoland te vertegenwoordigen en mijn idealen te verwezenlijken.

In Provinciale Staten wil ik me inzetten voor:
Natuurbehoud- en herstel, gezonde toekomstbestendige samenleving, toekomstgerichte landbouw, kansen voor inwoners

Nevenfuncties

  • Docent Hogeschool Windesheim Zwolle (bezoldigd)
  • Voorzitter Stichting Odd Fellows Boekverkoop Dronten (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 17 apr. 2019 Statenlid, D66
  • Actieve functie Lid, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Actieve functie Lid, Werkgroep commissies en procedurecommissie

2023

  • 17 feb. 2021 - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgroep Dialoog PS/GS
  • 10 jul. 2019 - 29 mrt. 2023 Lid, Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer
  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Werkgroep Routekaart Provinciale Staten
  • Onbekend - 29 mrt. 2023 Lid, Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens