Beeldvormende sessie EMS 19 augustus 2020 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Nader te bepalen
  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  De agendacommissie MRA en de platforms MRA hebben na april jl. in het licht van de nieuwe MRA de eerdere globale begroting uitgewerkt in een concreet werkplan en begroting voor 2021. Welke afwegingen zijn daarbij gemaakt? Zijn er nog wensen en opvattingen te geven?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Evaluatie Tarievenhuis OV Oost

  Nader te bepalen, Beeldvormend

  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Tarievenhuis OV Oost Nederland (THO) is een nieuwe set aan abonnementen/kortingskaarten voor het regionaal OV in de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland. In 2017 hebben Gedeputeerde Staten besloten om het Tarievenhuis Oost Nederland in Flevoland in te voeren. Aan Provinciale Staten is toegezegd ook de evaluatie van het THO zullen ontvangen.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  U wordt geïnformeerd over de voortgang in het dossier onregelmatigheden Keolis, over de ondernomen stappen en de afwegingen die daarbij een rol hebben gespeeld.

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Sluiting

  Nader te bepalen
  vergroten verkleinen laden...