Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Voorbereidingscommissie benoeming commissaris van de Koning, 01 februari 2023 13:00:00

Algemene vergader informatie

Dit betreft een bijeenkomst voor genodigden.

Datum:
01 feb. 2023, 13:00
Locatie:
Kamer Waterschap Zuiderzeeland
Voorzitter:
mevrouw Müller
Griffier:
Mevrouw Kost

Agenda

Hoofdvergadering

Kamer Waterschap Zuiderzeeland
 • Het einddoel van de commissie is:
  > Het opleveren van een concept verordening op de vertrouwenscommissie (ter vaststelling door de nieuw benoemde Provinciale Staten)
  > Het helpen vormgeven van een inwonersconsultatie over de wensen van inwoners voor een nieuwe commissaris van de Koning
  > Een overdracht aan de nieuw benoemde Provinciale Staten voor elementen die wat betreft de voorbereidingscommissie in de profielschets dienen te worden opgenomen, inclusief de uitkomsten van de inwonersconsultatie.

  De doelstelling van per bijeenkomst is als volgt:
  Bijeenkomst 1: orde van de commissie, planning en doelen van de voorbereidingscommissie
  Bijeenkomst 2: keuze bureau voor inwonersconsultatie en begeleiding latere vertrouwenscommissie, klikgesprek bureau(s)
  Bijeenkomst 3: keuzes rondom inwonersconsultatie
  Bijeenkomst 4: bespreken verzamelde uitkomsten t.b.v. profielschets en verordening, overdracht opmaken t.b.v. vertrouwenscommissie nieuw benoemde Staten

 • In het seniorenconvent van 14 december is de planning op hoofdlijnen besproken en geaccordeerd, waarbij wordt gewerkt met een voorbereidingscommissie voorafgaand aan de verkeizingen.

  Hierbij is t.a.v. het vergaderschema het volgende besproken:
  'Profielschetsvergadering'    Week 17
  'Aanbevelingsvergadering'   Week 27
  'Afscheidsvergadering'         Week 44
  'Installatievergadering'         Week 44

  Bijgevoegd is de daaruit voortvloeiende meer gedetailleerde planning op hoofdlijnen.

 • Inrichten gesprek:   13:20-13:30 (voorbespreking klikgesprekken)
  Klikgesprek 1:         13:30-13:45
  Klikgesprek 2:         13:50-14:05
  Klikgesprek 3:         14:10-14:25

  Aan verschillende bureaus is gevraagd te offreren op basis van hun dienstverlening op het gebied van een benoemingsprocedure Commissaris van de Koning. U treft de offertes in uw bundel.

  Het betreft twee soorten dienstverlening voor de voorbereidingscommissie en latere vertrouwenscommissie:

  Inwonersconsultatie
  - Opstellen en uitzetten van een online inwonersconsultatie via diverse (social) media (week 7 tot 9)
  - Verwerken van de uitkomsten van deze inwonersconsultatie tot bruikbare onderdelen van een profielschets Commissaris van de Koning (week 9 tot 11)

  Benoemingstraject
  - Algemene advisering tijdens het benoemingstraject
  - Uitleg geven over proces profielschets en selectie (ergens in week 14 tot 16)
  - Trainen van de vertrouwenscommissie in het voeren van de selectiegesprekken (ergens in week 19 tot week 22) en gespreksvoorbereiding van zowel het 1e als het 2e selectiegesprek

  Aangegeven is dat men voor één of beide onderdelen een offerte kan uitbrengen (oftewel: een modulaire offerte aanbieden). Met alle bureaus is n.a.v. de eerste uitvraag nader contact geweest.

  Criteria voor selectie:
  a) Ervaring
  b) Aanpak is passend bij Flevoland en er is een klik
  c) Beschikbaarheid in betreffende periode (hierbij zijn de relevante data gedeeld voor een klikgesprek, de toelichting voor de te maken keuze bij een inwonersconsultatie, de toelichting van de uitkomsten van de inwonersconsultatie en de verwerking in de profielschets , een toelichting op het proces profielschets /selectie, trainen van de VC) )
  d) Prijs

  De bureaus zijn uitgenodigd voor een klikgesprek.

   

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen