Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Voorbereidingscommissie benoeming commissaris van de Koning, 08 februari 2023 12:00:00

Algemene vergader informatie

Dit betreft een bijeenkomst voor genodigden in kamer P4.05.

Datum:
08 feb. 2023, 12:00
Locatie:
Zie opmerking
Voorzitter:
mevrouw Müller
Griffier:
Mevrouw Kost

Agenda

Hoofdvergadering

Zie opmerking
 • Het einddoel van de commissie is:
  > Het opleveren van een concept verordening op de vertrouwenscommissie (ter vaststelling door de nieuw benoemde Provinciale Staten)
  > Het helpen vormgeven van een inwonersconsultatie over de wensen van inwoners voor een nieuwe commissaris van de Koning
  > Een overdracht aan de nieuw benoemde Provinciale Staten voor elementen die wat betreft de voorbereidingscommissie in de profielschets dienen te worden opgenomen, inclusief de uitkomsten van de inwonersconsultatie.

  De doelstelling van per bijeenkomst is als volgt:
  Bijeenkomst 1: orde van de commissie, planning en doelen van de voorbereidingscommissie
  Bijeenkomst 2: keuze bureau voor inwonersconsultatie en begeleiding latere vertrouwenscommissie, klikgesprek bureau(s)
  Bijeenkomst 3: keuzes rondom inwonersconsultatie
  Bijeenkomst 4: bespreken verzamelde uitkomsten t.b.v. profielschets en verordening, overdracht opmaken t.b.v. vertrouwenscommissie nieuw benoemde Staten

 • In aanwezigheid medewerkers van ‘Roel en Jasper’, het bureau dat (o.m.) de inwonersconsultatie gaat verrichten.

  Bespreekpunten
  - Bespreken mogelijkheden inwonersconsultatie
  - Bespreken relevant ‘omgevingsprofiel’ provincie Flevoland
  - Vragen doornemen: wat dient de consultatie op te leveren (op welke vragen geeft de consultatie
   een antwoord?) en wat is hiervoor de beste aanpak
  - Keuzes maken
  - Vervolgafspraken maken: wat is nog nodig om aan de slag te kunnen met de inwonersconsultatie

 • Bij de stukken van de vergadering van de vorige bijeenkomst is de planning van het vervolg bijgevoegd. Deze is opnieuw per e-mail aan u verstuurd. Hierin zijn nog een aantal keuzes te maken. U wordt verzocht dit alvast naast uw agenda te leggen.

  - Bijeenkomsten in april en de duur daarvan
  - Training vertrouwenscommissie voor selectiegesprekken

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen