Visie en Langetermijnagenda

Visiedocument Statengriffie 'Politiek aan het roer'

 Visie Politiek aan het roer

Met het visiedocument 'Politiek aan het roer' geeft de Statengriffie invulling aan haar missie 'Ruimte voor de politiek, en vertaalt deze naar de ontwikkelingen en opgaven van deze tijd. Deze visie dient als inspiratie voor huidige en toekomstige Statenleden en fundeert de inzet en het handelen van de Statengriffie. De Universiteit Leiden heeft een briefadvies geschreven over het onderwerp strategische advisering door de griffie. Dit briefadvies kunt u hier lezen. Klik hier om de behandeling van het Statenvoorstel in de vergadering van Provinciale Staten terug te kijken.

Langetermijnagenda

In de Langetermijnagenda staan alle onderwerpen die de komende tijd worden behandeld door Provinciale Staten. Via 'Selectie' kunt u zoeken, filteren en selecteren binnen deze applicatie.

Let op: dit is een werkinstrument en voorziet als vervanger van de Lange Termijn Planning (LTP).

Statengriffie

Statengriffie 2024

De Statengriffie is de ondersteuning van Provinciale Staten, en werkt in het provinciehuis in Lelystad. De medewerkers van de Statengriffie werken als raadgever, adviseur, ontwikkelaar en procesbewaker van Provinciale Staten. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen voor een zo goed mogelijke informatievoorziening aan Provinciale Staten.

Aan het hoofd van de Statengriffie staat de Statengriffier. De huidige Statengriffier is Amanda Kost.

Taken Statengriffie

 • Voorbereiden en uitvoeren van vergaderingen van Provinciale Staten en werkgroepen
 • Adviseren en ondersteunen van de voorzitters en leden van Provinciale Staten
 • Voorbereiden van en deelnemen aan vergaderingen van de procedurecommissie
 • Bedenken, uitwerken en co√∂rdineren van duale processen/procedures
 • Communicatie voor en van Provinciale Staten

Medewerkers Statengriffie

 • Amanda Kost, Statengriffier
 • Bas Peters, adjunct-griffier
 • Renzo Kalk, senior Statenadviseur
 • Julia de Ridder, Statenadviseur
 • Sietze van Hemmen, Strategisch adviseur communicatie en bestuur
 • Anneloes Krone, Statenadviseur
 • Ojanne Chang, Strategisch Regioadviseur Griffie Provinciale Staten en Raden (Almere/Lelystad)
 • Henk Riepma, senior Statenadviseur a.i.
 • Christa Sangers, griffiemedewerker
 • Catalijn van Zijl, griffiemedewerker
 • Marga de Ruygt, griffiemedewerker
 • Maya Schoonwater, projectleider Informatiemanagement a.i.

Zitplaatsenoverzicht Provinciale Staten

Wie zit waar tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten in de Statenzaal?
Hier vind je een handig overzicht in de vorm van een placemat.