Inspreken

Inspreken bij een Statencommissie
Als burger, bedrijf of instelling in Flevoland kunt u tijdens een Statencommissie zelf het woord voeren (inspreken). Inspreken kan over onderwerpen, die op de agenda van de vergadering van een Statencommissie staan.

Aanmelden kan door:

  • Een e-mail te sturen naar de Statengriffie of
  • Te bellen met de Statengriffie, telefoon: 0320-265705 

Spelregels inspreken

  • Meld u vooraf  per e-mail aan bij de Statengriffie
  • De Statengriffie toetst uw verzoek tot inspreken aan criteria uit het Reglement van Orde, daarna u ontvangt bericht of u mag inspreken
  • U krijgt in de vergadering vijf minuten spreektijd
  • Hierna kunnen de leden van de Statencommissie vragen stellen, die u mag beantwoorden

Extra informatie

  • Meer informatie over de ‘spelregels’ kunt u vinden in het Reglement van Orde  Provinciale Staten in de artikelen 21, lid 2 en 28
  • Informatie over de onderwerpen, thema’s, voorzitter en commissiegriffier van de vier Statencommissies van Provinciale Staten
  • Informatie over agenda’s en onderwerpen van een Statencommissie