Burgerinitiatief

Elke kiesgerechtigde inwoner in Flevoland kan een onderwerp op de agenda van Provinciale Staten zetten. Hoe? Met een burgerinitiatief. Dit is een voorstel van uw hand en gaat over een onderwerp waar Provinciale Staten het bevoegd orgaan is. Met een burgerinitiatief vraagt u Provinciale Staten uw voorstel te agenderen, te bespreken en een besluit te nemen.

Spelregels burgerinitiatief

  • U dient een initiatief (voorstel) in door het formulier burgerinitiatief  in te vullen
  • U vult het formulier ondersteuningsverklaring  in
  • Het initiatief wordt door minstens 500 handtekeningen van kiesgerechtigde Flevolanders ondersteund
  • Het initiatief (voorstel) gaat over een onderwerp waarover Provinciale Staten bevoegd zijn te beslissen

Extra informatie

  • Wilt u een burgerinitiatief indienen of overweegt u een burgerinitiatief te starten? De Statengriffie denkt graag met u mee. Stuur een e-mail met uw vraag of bel met de Statengriffie, telefoon: 0320-265705
  • Uitgebreide informatie over de ‘spelregels’ kunt u vinden in het Reglement van Orde  Provinciale Staten in de artikelen 21, lid 3 en 29