Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (6)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement SP Vergadering PS 14-01-2010 Jeugdzorg.(VERWORPEN)

k7t2501.pdf PDF, 47.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-01-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement SP Vergadering PS 14-01-2010 Jeugdzorg.(VERWORPEN)

k7t25011.pdf PDF, 47.33 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-01-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 01: Amendement A PvdA-VVD-CDA PS 7-01-2010 Rijksinpassingplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder. INGETROKKEN

k54701.pdf PDF, 99.95 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-01-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 02: Amendement B SGP-CU PS 7-01-2010 Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder. INGETROKKEN

k5401.pdf PDF, 57.37 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-01-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 04: Amendement D PvdA-CDA-VVD PS 7-01-2010 Rijksinpassingplan Windenergie langs de dijken langs de Noordoostpolder. AANVAARD STATENBREED

k54p01.pdf PDF, 109.34 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-01-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 03: Amendement C VVD-CDA PS 7-01-2010 Rijksinpassingplan Windenergie langs de dijken van de Noordoostpolder(economische effecten) AANVAARD STATENBREED

k54d01.pdf PDF, 58.94 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
07-01-2010
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar