Beeldvormende sessie RND 02 december 2020 14:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 2

  Vervolg Datacenters

  Videovergadering 1 (Pexip)

  Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  Dit agendapunt is de afronding van de behandeling van vorige week. De statenleden hebben de kans om vragen ook schriftelijk beantwoord te krijgen zodat tijdens de behandeling van dit agendapunt alleen de tweede termijn aan bod komt. Voor de beantwoording van de vragen zijn de ambtenaren en gedeputeerden aanwezig.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten
  Toelichting:

  Doorgeschoven van vorige week - Er is een eerste conceptversie uitgewerkt van het Programma landschap van de toekomst, bestaande uit: Landschapsvisie en ambitie, handboek Kernkwaliteiten, landschap in de praktijk

  In deze beeldvormende ronde worden deze onderdelen gepresenteerd en op basis daarvan wordt het gesprek gevoerd.

  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Perspectief Oostflank Metropoolregio Amsterdam

  Videovergadering 1 (Pexip), Beeldvormend

  Gecombineerd met de commissie EMS in de Pexipkamer Commissie EMS.

  Tijd: 45 minuten
  Toelichting:
  Het Perspectief Oostflank is een vervolg op RRAAM en onderdeel van Almere 2.0. Het is een proces met tussenstappen voor de ontwikkeling van het Flevolands MRA deel Almere en Lelystad. Deze beeldvorming vormt één van deze stappen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Amsterdam Bay Area (ABA)

  Videovergadering 1 (Pexip), Beeldvormend

  Gecombineerd met de commissie EMS in de Pexipkamer Commissie EMS.

  Tijd: 30 minuten
  Toelichting:
  ABA is een onderzoek naar de ontwikkeling rondom het IJmeer en meer specifiek de verstedelijking en bereikbaarheid van het gebied in opdracht van het rijks-regio programma Samen Bouwen we aan Bereikbaarheid (SBAB). SBAB vormt de samenwerking tussen Rijks en regiopartijen.

  De onderzoeksresultaten zijn geagendeerd voor het BO-MIRT dat eind november plaatsvindt. U wordt geïnformeerd over de uitkomsten de opgave ABA.

  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Oostvaardersoevers

  Videovergadering 1 (Pexip), Beeldvormend

  Tijd: 45 minuten
  Toelichting:
  De commissie wordt geïnformeerd over de Voortgang MIRT-verkenning Oostvaardersoevers. In de commissie worden nadrukkelijk reacties en aandachtspunten opgehaald m.b.t. het PlanMer en het VKE.

  vergroten verkleinen laden...
 • 7

  Afdoening lijst moties

  Videovergadering 1 (Pexip)

  Tijd: 5 minuten
  Toelichting:

  Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat moties kunnen worden afgevoerd (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten.

  De betreffende moties zijn: RND6, I14, I15, D22.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 5 minuten
  Toelichting:
  Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat toezeggingen zijn afgedaan (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel naar Provinciale Staten.

  De betreffende toezeggingen zijn: RND2, RND5, RND6, RND7, RND8, RND10, RND11, RND12, RND14, RND16, RND17, RND20, RND23, I22, I23, I33, I40, I41, I44, I45, I51, D90, D127, R41.

  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...