Statencommissie Bestuur 03 oktober 2018 15:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten
  Toelichting
  De koersnotitie geeft inzicht in de richtinggevende principes en koers voor het programma Ruimte voor Initiatief. U wordt gevraagd of de voorgestelde richting van het programma de juiste is voor de provincie. De agendacommissie wijst erop dat het begrip “complementair bestuur”/”1 overheid” steeds vaker om allerlei stukken is te lezen (zoals bijv. in deze koersnotitie Ruimte voor Initiatief, de Omgevingsvisie Flevoland Straks, het Interbestuurlijk Programma (IBP), Krachtenbundeling Smart Mobility). De agendacommissie kan zich voorstellen dat de commissie bestuur bij uitstek de commissie is waar dit begrip, dat een elementair onderdeel is van de nieuwe sturingsfilosofie van de provincie, wordt besproken en uitgediept. Deze oordeelsvorming kan een goed moment zijn om met elkaar te spreken om tot een eenduidige interpretatie te komen door hierover om met elkaar in gesprek te gaan/ van gedachten te wisselen.
  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Erfgoedvisie

  Commissiekamer, Beeldvormend
  30 minuten
  Toelichting:
  Met de startnotitie voor de uitwerking van de opgave Het Verhaal van Flevoland uit de Omgevingsvisie is bepaald dat de lange termijnvisie erfgoed wordt uitgewerkt. Dit sluit aan bij route 1 uit de nota cultuurbeleid 2017-2020. Tijdens de beeldvormende ronde zal er een presentatie worden gegeven over wat er is opgehaald tijdens de erfgoedpop-up’s en andere activiteiten rondom Het Verhaal van Flevoland. Dit vormt de input voor de bouwblokken van de erfgoedvisie. Ook de bouwblokken en planning van de Erfgoedvisie worden gepresenteerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • 45 minuten:
  Toelichting
  Op 4 juli 2018 heeft u tijdens de commissievergadering aangegeven de geactualiseerde sportnota na het reces tegemoet te zien om te bespreken en mogelijk vast te stellen. De herijkte provinciale sportnota "samenspel rendeert in Flevoland” ligt nu oordeelsvormend voor.
  vergroten verkleinen laden...
 • 15 minute
  Toelichting
  Op 11 oktober is een IPO AlgemeneVergadering. U heeft de gelegenheid om op basis van de agenda de AV-leden (mevr. Rötscheid en de heer Simonse) suggesties mee te geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  vergroten verkleinen laden...