Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 10 juni 2020 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 2

  Vaststellen agenda

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Mededelingen

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Afdoening Lijst Moties

  Videovergadering 1 (Pexip)

  Tijd: 10 minuten

  Toelichting:
  Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat moties kunnen worden afgevoerd (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten. De betreffende moties worden mondeling (a.d.h.v. de nummers) tijdens de vergadering opgenoemd.

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 10 minuten

  Toelichting:
  Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat toezeggingen zijn afgedaan (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel naar Provinciale Staten. De betreffende toezeggingen worden mondeling (a.d.h.v. de nummers) tijdens de vergadering opgenoemd.

  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Meerjarenprogramma 2021-2025 Almere 2.0

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 45 minuten

  Toelichting:
  Met het Meerjarenprogramma wordt een bovenregionale impuls gegeven aan een gezond groeiend Almere. Het programma biedt ruimte om nieuwe impulsen te geven aan sleutelprojecten of nieuwe sleutelprojecten te starten. In deze oordeelsvormende vergadering bespreken we de zes programmalijnen, onderliggende sleutelprojecten en de jaarlijkse bijdrage daarvoor.

  vergroten verkleinen laden...
 • 7

  Startnotitie actieplan biodiversiteit

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 45 minuten

  Toelichting:
  De startnotitie schetst het traject om te komen tot een actieplan biodiversiteit en de inhoudelijke richting daarvan. Het hoofddoel van het actieplan is het versterken van de biodiversiteit in Flevoland. De nadruk hierin ligt in het creëren van condities die biodiversiteit bevorderen. Waarbij alle overheden, organisaties en burgers zich gezamenlijk inzetten om de biodiversiteit te versterken.

  vergroten verkleinen laden...
 • 8

  IPO

  Videovergadering 1 (Pexip)

  Toelichting:
  Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de beschikbare IPO-stukken lezen (zie onderstaande link bij “ter kennisname”).

  vergroten verkleinen laden...
 • 9

  Rondvraag

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 10

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • -

  Ter kennisname

  Videovergadering 1 (Pexip)

  a. Lange Termijn Planning Commissie & PS

  b. Lijst Moties Commissie RND

  c. Lijst Toezeggingen RND

  vergroten verkleinen laden...