Statencommissie Ruimte, Natuur en Duurzaamheid (RND) 03 maart 2021 19:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend
  vergroten verkleinen laden...
 • 2

  Vaststellen agenda

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Mededelingen

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Afdoening lijst moties

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  Aan u de vraag of u kunt instemmen met het feit dat moties kunnen worden afgevoerd (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Dit kunt u zien als technische afdoening, want de moties worden vervolgens formeel afgedaan met een besluit van Provinciale Staten.

  De betreffende moties zijn: RND 2, RND 3, RND 11, RND 12, RND I3b.

  vergroten verkleinen laden...
 • 6

  Afdoening lijst toezeggingen

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  Aan u de vraag of u in kunt stemmen met het feit dat toezeggingen zijn afgedaan (zie kolom ‘advies portefeuillehouder’). Deze lijst van toezeggingen is volledig in beheer van de commissie en gaat dus niet meer formeel naar Provinciale Staten.

  De betreffende toezeggingen zijn: RND15, RND18, RND19, RND24, RND29, RND30, RND31, RND37,

  RND38, RND39, RND47.

  vergroten verkleinen laden...
 • 7

  Afdoening lijst initiatiefvoorstel

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  Voor RND worden geen voorstellen gedaan tot afdoening. Dit onderwerp staat op de agenda zodat Statenleden zaken kunnen aankaarten over de lijst initiatiefvoorstellen.

  vergroten verkleinen laden...
 • 8

  Afdoening lijst e-petities

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  Voor RND worden geen voorstellen gedaan tot afdoening. Dit onderwerp staat op de agenda zodat Statenleden zaken kunnen aankaarten over de lijst initiatiefvoorstellen.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  De Staten worden gevraagd een oordeel te vormen over het in ontwerp vast te stellen Programma Landschap van de Toekomst inclusief de appendix. Hiervoor een bedrag van € 650.000 te onttrekken aan de Brede bestemmingsreserve voor de uitvoering van het programma in 2021. De ambities uit het PlvdT en de financiële gevolgen daarvan af te wegen bij de perspectiefnota 2022-2025.

  vergroten verkleinen laden...
 • 10

  Vaststellen Ontwerp Waterprogramma

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  De Staten worden gevraagd een oordeel te vormen over het in ontwerp vast te stellen waterprogramma, ter inzage te leggen en het geoormerkte budget van € 225.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het basis scenario. Er wordt voorgesteld de overige ambities en de financiële gevolgen af te wegen bij de perspectiefnota 2022-2025. 

  vergroten verkleinen laden...
 • 11

  Bossenstrategie provincie Flevoland

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 60 minuten
  Toelichting:
  De Staten worden gevraagd een oordeel te vormen over de vast te stellen bossenstrategie, de te verlenen opdracht tot het maken van een uitvoeringsprogramma en de opdracht tot het opstellen van een monitoringssystematiek.

  vergroten verkleinen laden...
 • 12

  IPO

  Videovergadering 1 (Pexip), Oordeelsvormend

  Tijd: 15 minuten
  Toelichting:
  Statenleden kunnen zaken aankaarten vanuit datgene wat ze van collegeleden vernemen en in de beschikbare IPO-stukken (zie onderstaande link bij “ter kennisname”) aantreffen.

  Voor deze commissie gaat het om: BAC-Energie, BAC Vitaal Platteland, BAC Ruimtelijke Ontwikkeling Water en Wonen, BAV Milieu Toezicht en Handhaving.

  vergroten verkleinen laden...
 • 13

  Rondvraag

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • 14

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...
 • -

  Ter Kennisname

  Videovergadering 1 (Pexip)

  a. Lange Termijn Panning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. IPO stukken (u dient hiervoor ingelogd te zijn).
  Bestuurlijke adviescommissies: https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-vergaderstukken/2020/31-december/00:00

  Actuele lijsten worden op maandag voorafgaand aan de vergadering gepubliceerd.

  vergroten verkleinen laden...