Overzicht Moties

Het is voor Statenleden mogelijk om in de vergadering van Provinciale Staten
(besluitvormingsronde) een motie in te dienen . Een motie is een richtinggevende uitspraak van Provinicale Staten of bevat een verzoek aan het college van Gedeputeerde Staten. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.

Een motie is meestal gericht aan het college van Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur), maar kan ook aan Provinciale Staten zelf gericht worden. Door een motie kan Provinciale Staten een oproep doen aan andere overheidslagen, zoals andere provinciebesturen, gemeenten, Rijksoverheid of waterschap. Een motie wordt tijdens de Statenvergadering schriftelijk, via de Statengriffier, ingediend bij de voorzitter van Provinciale Staten.

Een motie kan een aantal doelen dienen:

  • Kaderstellende uitspraak doen richting het college van Gedeputeerde Staten
  • De adressant van de motie oproepen iets wel of juist niet te doen
  • Vastleggen van een politiek gevoelen in Provinciale Staten

Heeft u nog vragen over de ingediende moties, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Hier vindt u een overzicht van de ingediende moties van Provinciale Staten.

Overzicht jaren

Overzicht maanden