Ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn alle post die bij Provinciale Staten binnenkomen. Dat kunnen brieven zijn van burgers, organisaties en instanties of mededelingen van het college van Gedeputeerde Staten.

Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk (brief, mededeling of rapport) sturen aan Provinciale Staten van Flevoland over verschillende onderwerpen. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar: Provinciale Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
Van de Statengriffie krijgt u een ontvangstbevestiging metĀ daarin de geschatte afhandelingstermijnĀ en wie de brief gaat beantwoorden.

Heeft u nog vragen over de ingekomen stukken, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Hier vindt u een overzicht van de ingekomen stukken van Provinciale Staten.

Overzicht ingekomen stukken

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen stukken

of