Ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn alle post die bij Provinciale Staten binnenkomen. Dat kunnen brieven zijn van burgers, organisaties en instanties of mededelingen van het college van Gedeputeerde Staten.

Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk (brief, mededeling of rapport) sturen aan Provinciale Staten van Flevoland over verschillende onderwerpen. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar: Provinciale Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
Van de Statengriffie krijgt u een ontvangstbevestiging metĀ daarin de geschatte afhandelingstermijnĀ en wie de brief gaat beantwoorden.

Heeft u nog vragen over de ingekomen stukken, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Hier vindt u een overzicht van de ingekomen stukken van Provinciale Staten.

Overzicht ingekomen stukken

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen stukken

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen stukken
Volgnr. Omschrijving Extra
4216/42 DOCUVITP-#2132598-v3-PS_mededeling_Verslaglegging_Duurzaam_Door_2013_-_2016.PDF
Mededeling m.b.t. Verslaglegging Duurzaam Door 2013 - 2016
Bijlage:
Actie:
Grootte: 991.88 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2134199-v2-Mededeling_PS_Stand_van_zaken_versterking_economisch_vestigingsklimaat_Lelystad_Airport_Businesspark.PDF
Mededeling m.b.t. PS Stand van zaken versterking economisch vestigingsklimaat Lelystad Airport Businesspark
Bijlage:
Actie:
Grootte: 100.13 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2138053-v4-2017_Mededeling_PS_Onderzoeksplan_217a_Provinciewet.PDF
Mededeling m.b.t. Onderzoeksplan 217a Provinciewet
Bijlage:
Actie:
Grootte: 183.94 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2141772-v6-PS_mededeling_Kamerbrief_milieueffectrapport_en_geluidberekeningen_Lelystad_Airport.PDF
Mededeling m.b.t. Kamerbrief milieueffectrapport en geluidberekeningen Lelystad Airport
Bijlage:
Actie:
Grootte: 384.58 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2141833-v2-Voortgang_Ontwerpbesluit_schutlengte_en_schutten_met_open_brug.PDF
Mededeling m.b.t. Voortgang Ontwerpbesluit schutlengte en schutten met open brug
Bijlage:
Actie:
Grootte: 127.55 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2142508-v1-Nieuwsbrief_Statenlid_nu_-_nummer_5.pdf
Nieuwsbrief Statenlid nu - nummer 5
Bijlage:
Actie:
Grootte: 59.59 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2142509-v1-Nieuwsbrief_Statenlid_nu-_regeerakkoord_Rutte_III.pdf
Nieuwsbrief Statenlid nu- regeerakkoord Rutte III
Bijlage:
Actie:
Grootte: 48.59 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2142511-v1-Regeerakkoord_Rutte_III_-_20172021.PDF
Regeerakkoord Rutte III - 20172021
Bijlage:
Actie:
Grootte: 686.27 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2142529-v1-Verslag_workshop_programmering_provinciaal_rekenkameronderzoek_03_oktober_2017.PDF
Verslag workshop programmering provinciaal rekenkameronderzoek 03 oktober 2017
Bijlage:
Actie:
Grootte: 1.15 mb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2142534-v1-E-mail_RRK_inzake_Restauratie_van_rijksmonumenten_in_Flevoland.pdf
E-mail RRK inzake Restauratie van rijksmonumenten in Flevoland
Bijlage:
Actie:
Grootte: 46.9 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2132037-v3-2017_Mededeling_Evaluatie_subsidieverlening_CMO_Flevoland.PDF
Mededeling m.b.t. Evaluatie subsidieverlening CMO Flevoland
Bijlage:
Actie:
Grootte: 283.52 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2142515-v1-Nieuwsbrief_maand_Aangepast_Sporten.pdf
Nieuwsbrief maand Aangepast Sporten
Bijlage:
Actie:
Grootte: 526.64 kb.
Datum: 19-10-2017
4216/42 DOCUVITP-#2117934-v8-Statenmededeling_100_jaar_Zuiderzeewet__stand_van_zaken_van_de_voorbereidingen_van_de_viering_.PDF
Mededeling m.b.t. 100 jaar Zuiderzeewet stand van zaken van de voorbereidingen van de viering
Bijlage:
Actie:
Grootte: 161.27 kb.
Datum: 19-10-2017