Ingekomen stukken

De ingekomen stukken zijn alle post die bij Provinciale Staten binnenkomen. Dat kunnen brieven zijn van burgers, organisaties en instanties of mededelingen van het college van Gedeputeerde Staten.

Iedere burger, organisatie of bedrijf kan een stuk (brief, mededeling of rapport) sturen aan Provinciale Staten van Flevoland over verschillende onderwerpen. Het stuk moet dan wel geadresseerd zijn aan Provinciale Staten van Flevoland.

U kunt uw stuk sturen naar: Provinciale Staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad.
Van de Statengriffie krijgt u een ontvangstbevestiging metĀ daarin de geschatte afhandelingstermijnĀ en wie de brief gaat beantwoorden.

Heeft u nog vragen over de ingekomen stukken, dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl.

Hier vindt u een overzicht van de ingekomen stukken van Provinciale Staten.

Overzicht ingekomen stukken

ga direct naar de resultaten
Zoeken naar ingekomen stukken

of

Print deze lijst met documenten

Overzicht ingekomen stukken
Volgnr. Omschrijving Extra
4916/49 DOCUVITP-#2147032-v4-Medeling_inzake_de_subsidie_vaststelling_aan_Connexxion_Openbaar_Vervoer_N_V__over_de_periode_van_1_januari_2010_tot_en_met_8_december_2012.PDF
Medeling inzake de subsidie vaststelling aan Connexxion Openbaar Vervoer N V over de periode van 1 januari 2010 tot en met 8 december 2012
Bijlage:
Actie:
Grootte: 192.32 kb.
Datum: 07-12-2017
4916/49 DOCUVITP-#2166677-v1-Jaarbericht_2016-2017_-_Eerste_Kamer_der_Staten_Generaal.PDF
Jaarbericht 2016-2017 - Eerste Kamer der Staten Generaal
Bijlage:
Actie:
Grootte: 49.46 kb.
Datum: 07-12-2017
4916/49 DOCUVITP-#2162972-v6-PS_MEDEDELING_Toelichting_op_de_exploitatie_van_het_Innovatiepaviljoen.PDF
Mededeling m.b.t. toelichting op de exploitatie van het Innovatiepaviljoen
Bijlage:
Actie:
Grootte: 349.16 kb.
Datum: 07-12-2017
4916/49 DOCUVITP-#2167373-v1-Nieuwsbrief_Circulaire_Economie.PDF
Nieuwsbrief Circulaire Economie
Bijlage:
Actie:
Grootte: 906.59 kb.
Datum: 07-12-2017
4916/49 DOCUVITP-#2166969-v2-Locatiekeuze_van_de_gemeente_Dronten_voor_een_Monument_voor_100_Jaar_Zuiderzeewet_in_de_vorm_van_een_landschapskunstwerk.PDF
Mededeling m.b.t. locatiekeuze van de gemeente Dronten voor een Monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet in de vorm van een landschapskunstwerk
Bijlage:
Actie:
Grootte: 115.1 kb.
Datum: 07-12-2017