Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (3)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A (Ingetrokken)-Statenvergadering 17 december 2014-SP-Visie OV FL 2014-2024 besturen buurtbussen

Amendement B (Verworpen)-Statenvergadering 17 december 2014-PVV-Wijzigen ontwerpbesluit Toewijzingsvoorstel NN

Amendement C (Verworpen)-Statenvergadering 17 december 2014-GL-Wijzigen SV en ontwerpbesluit Toewijzingsvoorstel NN