Overzicht Amendementen

Hier vindt u de ingediende amendementen van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen op basis van het amendement een verandering aanbrengen in een voorgesteld besluit.
De amendementen worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft u vragen over de ingediende amendementen?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (2)

Exporteren naar

PDF Excel

Amendement A-Aangenomen (PS-vergadering 19 februari 2014) Bestuursovereenkomst RRAAM wijzigen-CDA

DOCUVITP-1589885-v1-Amendement-A-Aangenomen-PS-vergadering-19-februari-2014-Bestuursovereenkomst-RRAAM-wijzigen-CDA.pdf PDF, 62.73 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
19-02-2014
Laatst gewijzigd
20-02-2014 17:04
Zichtbaarheid
Openbaar

Amendement B-Verworpen (PS-vergadering 19 februari 2014) Ontwikkeling Flevokust-start ruimtelijke procedure-D66