Beeldvormende sessie RND 10 juni 2020 15:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 1

  Opening

  Videovergadering 1 (Pexip)
 • 2

  Verstedelijkingsstrategie

  Videovergadering 1 (Pexip), Beeldvormend

  Tijd: 45 minuten

  Het Rijk en de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken aan de ontwikkeling van een Verstedelijkingsstrategie voor de middellange termijn -tot 2030- en langere termijn (2030-2050).

  De Verstedelijkingsstrategie wordt eind 2020 vastgesteld in het BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Infrastructuur, Ruimte en Transport). Naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de fractie van Forum voor Democratie ontvangt u tijdens deze beeldvormende sessie een presentatie over de Verstedelijkingsstrategie. Uw inbreng op de Verstedelijkingsstrategie wordt op prijs gesteld.

  vergroten verkleinen laden...
 • 3

  Landschap van de Toekomst

  Videovergadering 1 (Pexip), Beeldvormend

  Tijd: 45 minuten

  Toelichting:
  In vorige bijeenkomsten is stilgestaan bij de analyse en de kernkwaliteiten van het Flevolandse landschap. In deze beeldvormende sessie wordt de visie en ambitiegedeelte van de Landschapsvisie behandeld.

  vergroten verkleinen laden...
 • 4

  Startnotitie actieplan bossenstrategie

  Videovergadering 1 (Pexip), Beeldvormend

  Tijd: 45 minuten

  Toelichting:
  De startnotitie bevat de uitgangspunten voor een Flevolandse bossenstrategie – in navolging van een vergelijkbare landelijke strategie. Tijdens deze bespreking inventariseren we uw mening ten aanzien van de verschillende onderwerpen die in de bossenstrategie aan bod komen

  vergroten verkleinen laden...
 • 5

  Sluiting

  Videovergadering 1 (Pexip)
  vergroten verkleinen laden...