Integrale ad hoc commissie 11 december 2019 15:30:00

Uitzending

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • Tijd: 60 minuten

  Toelichting:
  De omgevingsverordening moet op 1 januari 2021 voldoen aan de vereisten van de Omgevingswet (inhoud, vorm, digitaal) en de onderliggende regelgeving. Met het project ‘Doorontwikkelen Omgevingsverordening Flevoland’ wordt de huidige omgevingsverordening Omgevingswet-proof gemaakt. Op 1 april wordt het ontwerp omgevingsverordening in de commissie oordeelsvormend besproken. In de presentatie (die u uiterlijk op 9 december ontvangt) staat meer informatie.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • 5

  Regionale Energie Strategie

  Commissiekamer, Beeldvormend
  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  In deze beeldvormende commissie krijgt u middels een presentatie de stand van zaken te horen, informatie over de afzonderlijke bouwstenen en een voorzet van de provinciale inzet in de RES. Daarnaast komen de processtappen inclusief besluitvorming richting 1 juni 2020 aan de orde.
  laden...
 • 6

  BO MIRT & ROVT

  Commissiekamer, Beeldvormend
  Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  De spoedmededelingen (Afspraken BO-MIRT en Regionaal OV-toekomstbeeld 2040) van 25 november jl. worden in deze vergadering beeldvormend gepresenteerd.
  laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  Het statenvoorstel betreft een aantal wijzigen van de verordening Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer en Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer. Dit n.a.v. de externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad van 28 januari 2019 (behandeld in PS op 27 februari 2019) en de gedachtewisseling Programmaraad van 10 oktober 2019 hierover. U kunt verhelderende vragen stellen die leiden tot een oordeel.

  N.B. n.a.v. de memo agendacommissie.: De programmaraadsleden ontvangen uw vragen over de wijziging graag uiterlijk op 11 december op schrift. Zij zullen deze vragen vervolgens schriftelijk beantwoorden en meesturen met de stukken in de vergaderbundel van 15 januari 2020 (oordeelsvorming).
  laden...
 • Tijd: 30 minuten

  Toelichting:
  De Statenwerkgroep Lange Termijn Agenda en Stage-Gating stelt voor te komen tot een strategische Lange Termijn Agenda (LTA) van PS en deze te doen aansluiten op de LTP’s van de commissies en het coalitieakkoord.
  De Statenwerkgroep Provinciale werkgroepen heeft een leidraad voor de instelling van toekomstige werkgroepen vanuit de Staten opgesteld en heeft adviezen gegeven over ‘bestaande’ werkgroepen voor wat betreft het formaliseren in deze statenperiode.
  De werkgroepleden kunnen uw beeldvormende vragen tijdens deze commissie beantwoorden.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • a. Lange Termijn Planning
  b. Lijst van Moties
  c. Lijst van Toezeggingen
  d. Lijst van Ingekomen Stukken
  e. IPO stukken
  https://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/IPO-met-stukken/2019/31-december/00:00
  laden...