Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (8)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 5: PvdA - Motie van voorbarigheid: Spreken uit dat bij moties van wantrouwen uiterste zorgvuldigheid betracht wordt - Aangenomen - Statendag 28 maart 2012

s2kr01.pdf PDF, 46.94 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3: PvdD - Intrekking ontheffing gebruik van kunstlicht bij jacht op vossen in het Greppelveld - Ingetrokken - Statendag 28 maart 2012

s2kl01.pdf PDF, 63.18 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 1: D66 Actieve informatievoorziening aan de Staten betreffende (geheime) besluiten - Aangenomen - Statendag 28 maart 2012

s2kc01.pdf PDF, 89.84 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6:CU,CDA,SGP,50+,D66,SP,PVV,PvdA,VVD,GL,PvdD - Onderzoek procesgang OostvaardersWold - Aangenomen Statendag 28 maart 2012

s2kv01.pdf PDF, 123.3 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 4: PVV - Gevolgen OostvaardersWold - Verworpen - Statendag 28 maart 2012

s2kn01.pdf PDF, 64.08 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2: D66 - Voorfinanciering grote projecten - Ingetrokken - Statendag 28 maart 2012

s2kj01.pdf PDF, 63.48 KB

Metadata

Publicatie datum
28-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 02 - PS 7 maart 2012: VVD - De Mus, oproep tot minder regels & eenvoudiger wetgeving bij de nieuwe Natuurwet.

rv8w01.pdf PDF, 136.4 KB

Metadata

Publicatie datum
07-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 01- PS 7 maart 2012:VVD - Boter bij de vis - Oproep tot vereenvoudiging van vergunningverlening

rv8t01.pdf PDF, 125.22 KB

Metadata

Publicatie datum
07-03-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar