Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (33)

Exporteren naar

PDF Excel

14 - Motie 12 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen CDA VVD CU SGP SP PVV D66 - Parallelbaan Dronterringweg (N23).pdf

DOCUVITP-1430014-v1-Motie-12--Aangenomen---CDA--VVD--CU--SGP--SP--PVV--D66---Parallelbaan-Dronterringweg-N23.pdf PDF, 439.08 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:20
Zichtbaarheid
Openbaar

17 -Motie 15 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - SP - Vergroening provinciaal wagenpark

25nf001.pdf PDF, 258.32 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

09 Motie 7 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - PVV - De-on

25nm011.pdf PDF, 208.5 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

04 - Motie 2 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - CDA - Verminderen aantal burgerstatenleden in nieuwe periode

25n7601.pdf PDF, 207.45 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 6: Aangenomen - VVD, PvdA, CDA - Transparante rollen GS, PS en ambtenaren

25n011.pdf PDF, 0 Bytes

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

10 - Motie 8 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - PVV - Verlaging Opcenten MRB

25nd011.pdf PDF, 0 Bytes

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

06 -Motie 4 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - CDA - Dekking restantbudget in 2013 uit stelpost Risicobuffer ombuigingen -

25n9x01.pdf PDF, 258.7 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

24 - Motie 22 (Statendag 14 november 2012) Aangenomen - PvdD, GL, VVD, SP, D66, CU, SGP, PvdA, 50 plus - Gewijzigde motie Flevoland schaliegasvrije provincie

25nj901.pdf PDF, 349.71 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

16 - Motie 14 (Statendag 14 november 2012) Ingetrokken - SP - VormingRandstadprovincie.pdf

DOCUVITP-1430025-v1-Motie-14--Ingetrokken---SP---Vorming-Randstadprovincie.pdf PDF, 277.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
14-12-2012 16:19
Zichtbaarheid
Openbaar

11 - Motie 9 (Statendag 14 november 2012) Verworpen - PVV - Omzetten reserves in nieuw op te richten "Reserve stille lasten "

25n401.pdf PDF, 0 Bytes

Bestandsinformatie

Publicatie datum
14-11-2012
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar