Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (13)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 04 (Aangenomen) Statenvergadering 1 juli 2015-PvdA-50Plus-CU-Perspectiefnota 2015-2019-bestemmingsreserve jeugdzorg

Motie 05 (Ingetrokken) Statenvergadering 1 juli 2015-GL-Perspectiefnota 2015-2019-Weidevogelbeheer Rivierduingebied

Motie 06 (Verworpen) Statenvergadering 1 juli 2015-50Plus-Perspectiefnota 2015-2019-begrotingswijziging Zorginnovatie

Motie 07 (Verworpen) Statenvergadering 1 juli 2015-50Plus-SGP-Perspectiefnota 2015-2019-begrotingswijziging Eenzaamheidsbestrijding

Motie 08 (Aangenomen) Statenvergadering 1 juli 2015-50Plus PvdA-Perspectiefnota 2015-2019-behoud werkgelegenheid

Motie 09 (Ingetrokken) Statenvergadering 1 juli 2105-PvdD-Perspectiefnota 2015-2019-stimuleren lokale biologische gerechten in bedrijfsrestaurant

Motie 10 (Aangenomen) Statenvergadering 1 juli 2015-PvdD-Perspectiefnota 2015-2019-Mogelijkheden onderzoeken verdergaande klimaatdoelstellingen

Motie 11 (Ingetrokken) Statenvergadering 1 juli 2015-GL-Perspectiefnota 2015-2019-Subsidie Stg Wandelnet mbt Pionierspad

Motie Vreemd ad Orde vd Dag 01 (Verworpen) Statenvergadering 1 juli 2015-PVV-Floriade geen garanties

Motie Vreemd ad Orde vd Dag 02 (Ingetrokken) Statenvergadering 1 juli 2015-PVV-Floriade en verbonden partijen