Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (4)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie 1 (Aangenomen) - CDA, VVD - Regioplan Wind verzoek om PS elk kwartaal te informeren over de voortgang

DOCUVITP-1943154-v1-Motie-1-Aangenomen-CDA-VVD-Regioplan-Wind-verzoek-om-PS-elk-kwartaal-te-informeren-over-de-voortgang-1.PDF PDF, 829.59 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-07-2016
Laatst gewijzigd
16-09-2016 12:26
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 2 (Aangenomen) - D66, VVD - Vaststelling Regioplan windenergie Obstakelverlichting

DOCUVITP-1943155-v1-Motie-2-Aangenomen-D66-VVD-Vaststelling-Regioplan-windenergie-Obstakelverlichting-1.PDF PDF, 958.4 KB

Bestandsinformatie

Publicatie datum
13-07-2016
Laatst gewijzigd
16-09-2016 12:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie 3 (Verworpen) - 50PLUS - Vaststelling Regioplan Windenergie minimale afstand windmolens tot woningbouwgebieden

Motie 4 (Aangenomen) - SGP, VVD - Europastrategie Regio Randstad verzoek aan GS om aandacht te vragen besteden aan Agrofood