Overzicht Moties

Hier vindt u de ingediende moties (vreemd aan de orde van de dag) van Provinciale Staten van Flevoland.

Statenleden kunnen met een motie een mening, wens of verzoek uitspreken aan het dagelijks bestuur. Een motie kan betrekking hebben op geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen of voorstellen.
Moties worden per vergadering gepubliceerd.

Heeft vragen over de ingediende moties?
Dan kunt u contact opnemen met de Statengriffie via e-mail: griffie@flevoland.nl of per telefoon: 0320-265705

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (20)

Exporteren naar

PDF Excel

Motie K vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door PvdA. Uitbreiding Lelystad Airport. Aanvaard.

c2n801.pdf PDF, 76.25 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie A vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door VVD. Opstellen plan van aanpak voor Noordelijk Flevoland. Aanvaard

c2mn01.pdf PDF, 164.36 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie E vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door CDA/ VVD. Stageplekken jongeren. Aanvaard

c2mv01.pdf PDF, 69.12 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie C vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door CU/ GL/ PvdD/ SP. Wagenpark bio-brandstof; aangepaste versie. Aanvaard

c2mr01.pdf PDF, 114.28 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage 1: Motie M vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door PvdA/ CDA . Flevolandse milieu organisaties. Aanvaard.

c2nc01.pdf PDF, 72.88 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie O vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door SGP. Ouderenbeleid in Sociale Agenda. Aanvaard.

c2ng01.pdf PDF, 34.34 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie P vergadering PS 5 juli 2007 Ingediend door PvdD. Oppervlakte pelsdierfokkerijen. Verworpen

c2nj01.pdf PDF, 57 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie B vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door VVD/ CDA/ PvdA. Blijven aandringen op concretisering Zuiderzeelijn. Aanvaard

c2mp01.pdf PDF, 89.73 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie D vergadering PS 5 juli 2007 ingediend door CU/ PvdA. Versterking 0penbaar vervoer bij werkzaamheden Hollandse brug. Aanvaard

c2mt01.pdf PDF, 55.52 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie H vergadering 5 juli 2007 ingediend door GL/ CU/ PvdA/ VVD/ SGP/ SP/ PvdD. Conventionele verkeersverlichting vervangen door led verlichting. Aanvaard

c2n201.pdf PDF, 82.94 KB

Metadata

Publicatie datum
05-07-2007
Laatst gewijzigd
28-11-2012 15:59
Zichtbaarheid
Openbaar